Kiến thức nền tảng

Vận dụng các công cụ Digital Marketing căn bản, lập kế hoạch Marketing chuẩn và chiến lược kinh doanh

Tư duy chiến lược

Nắm bắt đúng tư duy khách hàng và chia sẻ phương pháp xây dựng hệ thống tài nguyên trên mạng

Z

Học thật làm thật

Học và thực hành trên chính dự án kinh doanh khởi nghiệp của từng học viên

Hỗ trợ vĩnh viễn

Cam kết nguồn thu nhập sau khóa học cho học viên và hỗ trợ tư vấn Marketing vĩnh viễn

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng và học phí cụ thể cho từng khóa học

Liên hệ

SĐT: 0917781399
Email: info@pamarketing.vn