Giảng viên Phan Anh

CV/ Profile của Giảng viên/ Chuyên gia Nguyễn Phan Anh (Bấm vào link phía dưới để xem File trực tiếp)

1/ Profile-Giảng-viên-Nguyễn-Phan-Anh-2020-ppt

2/ CV Nguyen-PHAN-ANH-2019

Một số bài báo chí nói về Phan Anh và Phan Anh nói trên báo chí.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

 

Liên Hệ PA Marketing