Giảng viên Phan Anh

Xin chào các anh chị.
Dưới đây là Hồ sơ (Profile) và CV của Giảng viên/ Chuyên gia Nguyễn Phan Anh.
Anh chị vui lòng bấm vào link phía dưới để xem hoặc tải File trực tiếp: Link 1 và link 2.

Link 1 – Profile upate 2020/ Profile-Giảng-viên-Nguyễn-Phan-Anh-2020-ppt

Link 2 – CV 2019 / CV Nguyen-PHAN-ANH-2019

Link 3: Một số bài báo chí nói về Phan Anh và Phan Anh nói trên báo chí.

giang-vien-chuyen-gia-dao-tao-nguyen-phan-anh

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

 

Liên Hệ PA Marketing