Giảng viên Phan Anh

Xin kính chào các anh/chị.

Em/tôi xin trân trọng gửi tới các anh chị hồ sơ (CV/ Profile) của tôi tới các anh chị, các anh/chị có thể tải file hoặc xem trực tiếp bằng cách bấm vào màn hình “xin chào các anh chị học viên, khách hàng”
Dưới đây là Hồ sơ (Profile) và CV của Giảng viên đại học/ Chuyên gia Marketing Online Nguyễn Phan Anh.

Anh chị vui lòng bấm vào link phía dưới để xem hoặc tải File trực tiếp: Link 1 và link 2 ở phía dưới.

Nguyen-PHAN-ANH-2020

Link 1 – Profile upate 2020/ Profile-Giảng-viên-Nguyễn-Phan-Anh-2020-ppt

Link 2 – CV 2020 / CV Nguyen-PHAN-ANH-2020

Link 3: Một số bài báo chí nói về Phan Anh và Phan Anh nói trên báo chí.

giang-vien-chuyen-gia-dao-tao-nguyen-phan-anh

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: