Thiết kế Logo

1/ Tiếp nhận yêu cầu

+ Trao đổi, đề xuất các giải pháp, xu hướng thiết kế phù hợp
+ Ký kết hợp đồng sau khi khảo sát và xác nhận yêu cầu thiết kế

2/ Định hướng và phác thảo ý tưởng thiết kế

+ Nghiên cứu, phân tích yêu cầu, tìm kiếm ý tưởng, đưa ra các định hướng sáng tạo
+ Phác thảo và lên ý tưởng thiết kế logo dựa trên lĩnh vực hoạt động và mong muốn của khách hàng

3/ Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế

+ Hoàn thiện 04 mẫu logo(2 mẫu chính, 2 mẫu phát triển) dựa trên ý tưởng. Sau đó gửi khách hàng chọn 01 mẫu
+ Thời gian thực hiện: 03 ngày (tùy thuộc mức độ phức tạp của yêu cầu)
+ Tiếp tục hiệu chỉnh thiết kế (tối đa 03 lần) dựa trên các thông tin phản hồi từ khách hàng

4/ Bàn giao thiết kế

+ Sau khi các thiết kế được duyệt, PA Marketing sẽ chuẩn bị các file in ấn và gửi đến khách hàng bằng email (hoặc đĩa CD, USB, vv)

5/ Các gói dịch vụ cộng thêm

+ Đưa logo vào các thiết kế quảng cáo in ấn khác của doanh nghiệp
+ Đề xuất Slogan phù hợp
+ Đăng ký sở hữu trí tuệ thiết kế logo

Quy trình Thiết kế Bộ Nhận diện Thương hiệu

1/ Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp

+ Thương hiệu & nội bộ
+ Ngành hàng & khách hàng mục tiêu

2/ Tư vấn và đề xuất dịch vụ cho khách hàng

+ Phát triển định vị thương hiệu
+ Hợp nhất chiến lược thương hiệu và kinh doanh
+ Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông

3/ Hoàn chỉnh ý tưởng dựa trên yêu cầu của khách hàng

+ Đặt tên và thiết kế logo
+ Slogan công ty
+ Bộ nhận diện thương hiệu
+ Hệ thống tài liệu giới thiệu doanh nghiệp

4/ Hoàn thiện, bàn giao bộ nhận diện thương hiệu