Mô hình Marketing Mix 4Ps, 7Ps, 13Ps

Mô hình Marketing Mix 4Ps, 7Ps, 13Ps

MÔ HÌNH MARKETING MIX 13Ps
– HIỂU ĐÚNG, LÀM CHUẨN VỀ MARKETING

Tác giả: MBA. Nguyễn Phan Anh – Giảng viên đại học/ Chuyên gia marketing online Cập nhật: Tháng 10/2019 Email: phananhonline@gmail.com | Facebook cá nhân: www.fb.com/phananhonline Youtube: www.youtube.com/pamarketing | Website: www.pamarketing.vn CV: www.pamarketing.vn/giang-vien/phan-anh

Các bạn đã nghe nói đến mô hình marketing mix (mix có nghĩa là hỗn hợp) 4Ps hoặc 7Ps của giáo sư Philip Kotler rồi, hôm nay cho phép “chưa giáo sư” Phan Anh sẽ chia sẻ với các bạn mô hình 13Ps mix dựa trên nền tảng 4Ps, 7Ps. Đây là những nguyên lý và mô hình marketing quan trọng trong quá trình bán hàng, kinh doanh mà bạn cần phải đọc, hiểu và ngẫm, sau đó là áp dụng.

Chúng ta đều biết đến mô hình marketing hỗn hợp 4Ps bao gồm 4 yếu tố viết tắt của 4 chữ P trong tiếng Anh, và chữ “s” có nghĩa là số nhiều trong tiếng Anh, bao gồm

  • –  P1 (Products): Chiến lược sản phẩm là gì?
  • –  P2 (Prices): Chiến lược giá là gì?
  • –  P3 (Promotions): Chiến lược quảng bá và xúc tiến bán là gì?
  • –  P4 (Places): Chiến lược kênh phân phối là gì?Sau này, giáo sư Philip Kotler đã cập nhật lên, thêm 3 chữ P(s) nữa thành mô hình marketing hỗn hợp 7Ps. Với Mô hình marketing hỗn hợp 7Ps bao gồm: 4Ps cũ đã có và phối hợp thêm với 3Ps mới.
  • –  P5 (People): Chiến lược tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự trong marketing
  • –  P6 (Process): Quy trình hóa
  • –  P7 (Physical Evidence): Các minh chứng

MARKETING 13PS BY PHAN ANH

P7’ (Philosophy): Triết lý kinh doanh, marketing. Một số tài liệu và giáo trình thì sử dụng P7 là “physical evidence”, một số tài liệu khác lại sử dụng “Philosophy” là Triết lý kinh doanh.

Mô hình marketing mix mở rộng, bằng cách thêm các chữ P khác nữa vào trong mô hình là đã tạo ra được các mô hình mới hoặc mô hình mở rộng.

Tải file tại đây


Bài viết liên quan