CÁCH THÊM LINK VÀO TIỂU SỬ TIKTOK

CÁCH THÊM LINK LIÊN KẾT VÀO TIỂU SỬ TIKTOK

Liên kết TikTok của bạn trong tiểu sử có thể là một công cụ thúc đẩy lưu lượng truy cập chính. Điều này có nghĩa là bạn có thể hướng lưu lượng truy cập đến trang web của mình, tăng lượt đăng ký nhận bản tin qua email hoặc thúc đẩy việc ra mắt sản phẩm !

ba màn hình hồ sơ tiktok hiển thị cách thức hoạt động của công cụ linkin.bio của Sau này

 


Bài viết liên quan