Lựa chọn thị trường: Đại dương đỏ hay đại dương xanh? Chiến lược: Làm xanh thị trường đỏ- By Phan Anh Tháng vừa rồi mình tham gia đào tạo một số lớp về giám đốc kinh doanh giám đốc marketing cho đối tượng là: Các anh chị học viên là các chủ doanh nghiệp; Các cấp bậc quản lý cấp trung của doanh nghiệp hoặc các nhà khởi nghiệp những người đang bán hàng online....