Nhu cầu thị trường là gì ?

Nhu cầu thị trường (Market Demand)

Nhu cầu thị trường trong tiếng Anh gọi là Market Demand.

Nhu cầu thị trường là một khái niệm cần được hiểu một cách biện chứng theo ba mức độ nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán. 

Ở đây, người làm marketing phải nhận thức được sự khác biệt giữa 3 mức độ của nhu cầu thị trường này để phát hiện và thỏa mãn nhu cầu thị trường thực chất là gì? Mỗi mức độ của nhu cầu thị trường sẽ có ý nghĩa định hướng cho hoạt động marketing của doanh nghiệp.

Ba mức độ nhu cầu của thị trường – Want . Need , Demand

Nhu cầu tự nhiên ( Need)

  Đầu tiên, nhu cầu thị trường phải được hiểu theo mức độ mong muốn tự nhiên nảy sinh khi một cá nhân hoặc tổ chức cảm thấy thiếu hụt cần được đáp ứng bằng một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Tình trạng thiếu ý thức này có thể do nhu cầu sinh lý, hoàn cảnh xã hội hoặc do vốn tri thức và sự thể hiện bản thân của một cá nhân. Sự thiếu hụt càng được cảm nhận gia tăng thì sự khát khao được thỏa mãn càng lớn và cơ hội kinh doanh càng mở rộng.   Nhu cầu tự nhiên vốn có trong bản chất của con người và tổ chức và tồn tại vĩnh viễn. Doanh nhân chỉ có thể khám phá ra nó để tìm cách thỏa mãn nó mà không tạo ra ham muốn tự nhiên. Nhu cầu tự nhiên là một phần thiết yếu của con người và là một khía cạnh của con người. Các hoạt động tiếp thị không thực hiện được. Ví dụ như nhu cầu về thức ăn, quần áo và chỗ ở,…. liên quan đến sự tồn tại của chính con người.
Các doanh nghiệp phải phân loại nhu cầu tự nhiên của người mua theo các tiêu thức nhất định, để xác định hàng hóa và dịch vụ mà họ đang cung cấp có phù  hợp hay không . Có thể phân loại nhu cầu tự nhiên theo mức độ quan trọng của chúng đối với người tiêu dùng để xem thứ tự người tiêu dùng thỏa mãn các nhu cầu của họ như thế nào?
Sản phẩm và dịch vụ đáp ứng cho những lớp nhu cầu tự nhiên khác nhau đòi hỏi phương thức marketing khác nhau. Như vậy, mỗi loại sản phẩm trên thị trường đều phải thỏa mãn một nhu cầu tự nhiên nào đó.

Mong muốn (want)

Nhận thức của thị trường về nhu cầu thị trường không thể bị giới hạn bởi nhu cầu tự nhiên. Việc tạo ra một sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo sự khác biệt với các sản phẩm cạnh tranh, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả công việc của doanh nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu, nhu cầu thị trường .  Đó là Mong muốn của khách hàng (Want)
  Mong muốn là một số loại mong muốn tự nhiên đòi hỏi các hình thức thỏa mãn đặc biệt tương ứng với trình độ văn hóa và tính cách của một người.            
 
Do đó, các nhà điều hành kinh doanh phải đảm bảo rằng người mua khơi dậy được mong muốn đối với sản phẩm cụ thể của họ. Điều này có nghĩa là một số sản phẩm và dịch vụ nhất định trên thị trường được tạo ra bởi các doanh nhân chứ không phải sẵn có trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tự nhiên của con người.
Mặt khác, cùng một nhu cầu tự nhiên nhưng các nhóm người tiêu dùng khác nhau thường có những nhu cầu khác nhau, do đó doanh nghiệp cần nghiên cứu những đặc điểm cụ thể và hành vi tiêu dùng để có thể xác định được những nhu cầu giống nhau. Quyết định những sản phẩm và dịch vụ mà họ có thể sản xuất và bán cho khách hàng.

Nhu cầu có khả năng thanh toán. (demand)

Nhu cầu và mong muốn của con người là vô hạn, nhà kinh doanh không chỉ khám phá, chế tạo ra sản phẩm thích nghi như vật miễn phí mà phải thông qua trao đổi vừa thoả mãn lợi ích tiêu dùng, vừa đáp ứng mục tiêu thương mại. Vì vậy, trong khi đáp ứng nhu cầu tự nhiên và mong muốn của con người, nhà kinh doanh phải tính đến một khía cạnh khác của nhu cầu thị trường – nhu cầu về khả năng thanh toán 
Một khía cạnh quan trọng của nhu cầu thị trường – nhu cầu về khả năng thanh toán 
Đây là khái niệm về cầu trong kinh tế học. Nhu cầu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế như: Thu nhập, chi phí và nguồn lực cộng đồng ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình.
Đồng thời, nhu cầu phụ thuộc vào cơ sở vật chất và công nghệ cho hoạt động kinh tế, bao gồm hệ thống thông tin, hệ thống giao thông, hệ thống tài chính và mạng lưới phân phối.
Để bán một sản phẩm, các nhà tiếp thị phải cung cấp một sản phẩm mà khách hàng có thể mua được — một mức giá phù hợp với sức mua của họ và có sẵn ở nơi họ có thể mua.
Tiếp thị không chỉ giới hạn ở những ý tưởng kinh doanh nảy sinh từ việc xác định nhu cầu của thị trường. Tất nhiên, doanh nghiệp không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của tất cả người tiêu dùng, vì vậy họ phải tập trung nỗ lực vào nhu cầu cụ thể của một hoặc nhiều nhóm khách hàng tiềm năng cụ thể.
Đây là những khách hàng mục tiêu hay thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, những nhóm khách hàng mà doanh nghiệp có thể phục vụ hiệu quả nhất. Các chiến lược và chương trình tiếp thị của bạn được nhắm mục tiêu trực tiếp vào các thị trường mục tiêu cụ thể đã chọn

Bài viết liên quan