Bối cảnh về Marketing trực tuyến

Bối cảnh về Marketing trực tuyến

BỨC TRANH VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN

Tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Phan Anh

Bộ môn Quản trị Thương mại điện tử – Trường Đại học Thương Mại |

Email: phananhonline@gmail.com & SĐT 0989623888

1.Marketing trực tuyến đã làm gì?

Sự tăng trưởng nhanh chóng của web, sau đó là sự tan vỡ của bong bóng dot-com, và lồng ghép của Internet với các công nghệ liên quan tạo ra bầu không khí của mỗi ngày: sự hội tụ hoàn hảo của marketing trực tuyến và marketing truyền thống tạo ra dòng chảy của chiến lược và chiến thuật. Nó cung cấp rất nhiều chiến lược có lợi ích, như dưới đây. Đây chỉ là một ví dụ của những gì bạn sẽ tìm thấy trong chương sau.
Việc vận chuyển thương mại điện tử bởi các nhà sản xuất Mỹ chiếm 27 phần trăm thương mại trong năm 2005. Mười lăm phần trăm doanh thu dịch vụ và 18 phần trăm của tất cả doanh thu thương mại bán buôn sử dụng công nghệ trực tuyến, theo US Census Bureau.
Quảng cáo trực tuyến cuối cùng đã trở thành một phần quan trọng trong ngân sách của nhà quảng cáo phương tiện truyền thông, với tỷ lệ tăng trƣởng 25 phần trăm giai đoạn 2006-2007 (tổng cộng trên 20 tỷ USD).
Công cụ tìm kiếm quảng cáo (ví dụ, bán quảng cáo trên các trang trả lại kết quả tìm kiếm) mang lại 35 phần trăm khách hàng mới cho các nhà bán lẻ trực tuyến, trong khi 29 phần trăm đến từ tìm kiếm tự nhiên (tức là, chiến thuật nắm bắt của một số công ty liên kết cao trên trang trả lại kết quả tìm kiếm), theo nghiên cứu của Morgan Stanley.

Bối cảnh về Marketing trực tuyến
Người dùng tạo ra nội dung hiện nay là một phần rất lớn của nội dung trực tuyến. Điều này bao gồm mọi thứ từ quảng cáo thương mại của ngƣời tiêu dùng, tạo ra video trên YouTube, hình ảnh trên Flickr, podcast của iTunes, cũng như tất cả các văn bản trên các blog và các trang web xem lại của người dùng (như các đánh giá cuốn sách Amazon.com).
Cộng đồng trực tuyến tập hợp ngƣời sử dụng có quyền lợi và có chung tư tưởng vào hội thoại và xây dựng mạng lƣới. Nó bao gồm các trang web mạng xã hội như Linkedln và Facebook, phƣơng tiện truyền thông xã hội Wikipedia,Yahoo Hỏi & Đáp, và nhiều hơn nữa. Các nhà tiếp thị sử dụng các trang web này để xây dựng thương hiệu và tạo ra một sự lan truyền.
Cá nhân hóa trên các trang web bằng các công cụ web như của Amazon và Yahoo Music sẽ giúp các nhà tiếp thị hƣớng vào các mục tiêu cá nhân dựa trên hành vi trực tuyến của họ.
Truyền thông Internet như tin nhắn tức thời, marketing qua e-mail, và điện thoại (VoIP) đã xuất hiện và ở lại. Ví dụ, Skype (dịch vụ điện thoại Internet
miễn phí) có sẵn 28 ngôn ngữ và đã có hơn 100 triệu ngƣời dùng đăng ký.
Điện thoại di động truy cập internet. Có 32,5 tỷ thuê bao điện thoại di động trên toàn thế giới. Khi bổ sung thêm vào tính năng di động cho máy tính,
internet không dây cung cấp cho người sử dụng việc truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.
Nỗ lực marketing địa phương cũng đã thực hiện rất tốt trong trực tuyến, nhờ tìm kiếm địa phương Google, trang rao vặt eBay (với 19 triệu lƣợt khách trong quý II năm 2006), và Craigslist rất phổ biến. eBay và Craigslist cũng cho thấy phí giao dịch trực tuyến rất hợp lý.
Tập hợp trực tuyến là các trang web mang lại cả ngƣời dùng và thông tin, chẳng hạn như Squidoo.com (giải trí), Monster.com (công việc), Wikipedia.com, và Meebo.com (nhắn tin cổng thông tin).
Cơ sở hạ tầng cho phép chuỗi cung ứng có thể tiết kiệm chi phí bằng cách di chuyển sản phẩm, thông tin và dữ liệu tài chính một cách nhanh chóng, chính xác và tự động.

2. Tác động của Internet đến Marketing trực tuyến.

Nói đơn giản internet kết nối toàn cầu các mạng riêng biệt. Nó bao gồm hàng triệu các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức và các mạng riêng. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu gồm các mạng máy tính liên kết với nhau. Hệ thống này gồm hằng triệu mạng máy tính nhỏ hơn của doanh nghiệp, tổ chức,
chính phủ và ngƣời dùng cá nhân. Nó mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng như nghe nhạc, xem phim… một trong các tiện ích phổ biến là thư điện tử. Nó giúp chuyển và nhận dữ liệu một cách nhanh chóng, dễ dàng thông qua cáp và vệ tinh. Một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, đƣợc áp dụng rất rộng rãi là Mô hình client-server. Trên thực tế thì một server có thể đƣợc nối tới nhiều server khác nhằm làm việc hiệu quả và nhanh hơn. Khi nhận được 1 yêu cầu từ client, server này có thể gửi tiếp yêu cầu vừa nhận được cho server khác ví dụ như database server vì bản thân nó không thể xử lý yêu cầu này được. Máy server có thể thi hành các nhiệm vụ đơn giản hoặc phức tạp.

Ví dụ như một máy chủ trả lời thời gian hiện tại trong ngày, khi một máy client yêu cầu lấy thông tin về thời gian nó sẽ phải gửi một yêu cầu theo một tiêu chuẩn do server định ra, nếu yêu cầu đƣợc chấp nhận thì máy server sẽ trả về thông tin mà client yêu cầu. Có rất nhiều các dịch vụ server trên mạng nhưng nó đều hoạt động theo nguyên lý là nhận các yêu cầu từ client sau đó xử lý và trả kết quả cho client yêu cầu.

Không thể đồng nhất E-marketing với internet.

Với E-marketing, không thể đồng nhất nó với internet. Theo tạp chí Weird chúng ta coi internet là thế giối ảo, nơi mà chúng ta có thể xem ti vi, nghe radio mọi lúc mọi nơi.

Tác động của Internet đến Marketing trực tuyến.
1. Intranet là một mạng nội bộ để các nhân viên trong một công ti hoặc tổ chức xây dựng chia sẻ thông tin trên các cơ sở dữ liệu riêng, sử dụng ngôn ngữ phát triển siêu văn bản HTML
2. Extranet cung cấp khả năng tạo ra các ứng dụng mà công ty và khách hàng có thể truy nhập nhưng không dành cho công chúng. Extranet cung cấp một internet site có thể truy nhập đến một nhóm người đã chọn.

E-marketing và thuơng mại điện tử đều là ứng dụng của internet.

Kinh doanh trực tuyến, E-marketing và thƣơng mại điện tử đều là ứng dụng của internet. Kinh doanh trực tuyến là hoạt động kinh doanh của công ty thông qua phương tiện kỹ thuật số nhu internet. Giao dịch được tiến hành trên máy tính kết nối internet. Thông tin giao dịch đƣợc mã hoá thành 1 và 0 để có thể lƣu trữ và truyền tải dễ dàng. Ngày nay, internet ngày càng phổ biến, nó thu hút rất nhiều ngƣời sử dụng. Điều đó khiến cho kinh doanh trưc tuyến trở nên phát triển. Hầu hết các quá trình mua bán được tiến hành thông qua các phương tiện truyễn thông nhƣ điện thoại. Thương mại điện tử là một tập hợp hoạt động kinh doanh trực tuyến tập trung vào quá trình giao dịch. E-marketing là một phần hoạt động kinh doanh trực tuyến trong mỗi doanh nghiệp. thông qua công nghệ thông tin nó tạo ra thông tin và mạng giá trị tới cho khách hàng, đồng thời quản lý mối quan hệ kháh hàng, đẻ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và các cổ đông. Nói một cách đơn giản E-marketing là sự kết hợp giữa marketing truyền thống và công nghệ thông tin. E-marketing tác động tới marketing cổ điển theo 2 hƣớng. Thứ nhất, tăng khả năng và hiệu quả của các chiến lƣợc marketing trƣyền thống. Thứ hai, biến đổi nhiều chiến lƣợc, giống nhƣ bài học của Dell. Sự thay đổi này tạo ra mô hình kinh doanh mới làm gia tăng giá trị khách hàng và tăng lợi nhuận cho công ty. Ví dụ nhƣ dịch vụ quảng cáo Google Ad Sense và Craigslist. Tuy nhiên, E-marketing lại phát triển dựa trên nền công nghệ và các ứng dụng.

3. Marketing trực tuyến rộng hơn Web

Web là một tập hợp cá tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết (Hyperlink) và các địa chỉ URL. Truy nhập bằng cách sử dụng internet. Nó không phụ thuộc vào Web vì : thứ nhất, nhiều kĩ thuật E-marketing không cần Web, như phần mềm và phần cứng sử dụng để quản lý mối quan hệ khách hàng, chuỗi cung ứng và sắp xếp thay đổi dữ liệu; thứ hai, các phƣơng tiện truyền thông không dùng web nhƣ e-mail, điện thoại qua mạng và gửi văn bản góp phần tăng hiệu quả cho marketing. một vài dịch vụ sử dụng web để kiểm tra e-mail, tuy nhiên hầu hết người dung thích sử dụng Microsoft Outloook hơn web. Thứ ba, không chỉ máy tính cá nhân mà các thiết bị khác cũng có thể nhận thông tin từ internet (văn bản, video, audio và biểu đồ). Trong hình 1.1, các thông tin đƣợc số hoá qua internet truyền tới các thiết bị cá nâhn nhƣ diện thoại di động, ti vi, thậm chí cả tủ lạnh hay ô tô. cuối cùng, các thiết bị không kết nối internet như máy Scanner cũng có thể gửi và nhận dữ liệu thông qua intranet.

Marketing trực tuyến rộng hơn Web
Đây là cách hữu ích đối với người làm marketing. Các thông tin giải trí như video, ca nhạc, tin tức được đưa tới người dùng nhờ các thiết bị hiện đại thông qua internet. Từ đó, họ tìm ra nhiều cách gia tăng giá trị cho nguời sử dụng và xây dựng đƣợc nhiều mối quan hệ với khách hàng.

Xem thêm: 5 mô hình kinh doanh của E-commerce

4. Marketing trực tuyến rộng hơn công nghệ

Mọi nguời đều có thể sử dụng internet bởi vì nó rẻ, cập nhật thông tin giải trí nhanh chóng và có thể trao đổi thông tin cá nhân, tin tức kinh doanh, kinh tế xã hội. (Quyển sách này chỉ tập trung vào sự kết hợp giữa marketing và công nghệ, giúp cho người đọc có cái nhìn toàn cảnh để hiểu e-marketing sâu sắc)
Những cá nhân Internet cung cấp cho những ngƣời dùng sự thuận tiện khi cập nhật thông tin nhanh chóng, cung cấp dịch vụ giải trí và kêt nối mọi ngƣòi. Trong bài học kinh nghiệm của Dell, sức mạnh của thông tin khiến cho cá nhân có nhiều quyền lực hơn. trƣớc khi mua sản phẩm, khách hàng sử dụng công cụ tìm kiếm để so sánh chất lượng và giá cả giữa các sản phẩm của các hãng khác nhau, và đọc nhận xét của những khách hàng khác tại www.epinions.com và các trang khác. Hơn nữa, họ tải nhạc, phim và các hình thức giải trí trực tuyển về máy tính và ti vi của mình mà không cần phải mua qua trung gian.

Lợi ích của Marketing trực tuyến.

Thông qua e-mail, dịch vụ điện thoại qua mạng và các phần mềm tích hợp như NetMeeting internet làm cho mọi ngưòi gần nhau hơn. Đồng thời nó còn ảnh hƣởng tới nhiều công việc, thông tin liên lạc và tiêu dùng, tăng sự cạnh tranh trong việc cung cấp giá trị cho khách hàng. Cộng đồng Mọi người trên thế giới có thể cùng nhau bình luận về một vấn đề gì đó mà không cần trực tiếp gặp nhau đó là nhờ internet. ngƣời dùng chỉ cần trả chi phí hàng tháng đã có thể tham gia chơi game online đầy hấp dẫn, sống một cuộc sống khác trong thể giới ảo. Song song với đó là việc chia se những bức ảnh (Flickr), video clip (youtube) và tâm sự (facebook). Xu hướng của giới trẻ hiện nay là lập blog. Blog được coi là nhật ký trực tuyển, được cập nhật thƣờng xuyên. Trang technorati.com thu hút hơn 112 triệu blog và có hơn 175000 blog mới đƣợc tạo ra mỗi ngày. Một số trang nhƣ tumlr.com và twitter.com cho phép đăng các bài viết ngắn và upload link. Giới kinh doanh cũng sử dụng internet để trao đỏi về công nghệ và nghề nghiệp. Họ cũng dùng nó để đấu giá trực tuyến. cuối cùng, cộng đồng mạng có thể chia sẻ cho nhau những bài hát ƣa thích. mỗi cá nhân download ca khúc yêu thích về máy của mình bằng việc sử dụng các phần mềm như KaZaA.

Kinh doanh Môi trường kĩ thuật số tăng hiệu quả các quá trình kinh doanh

Kinh doanh Môi trường kĩ thuật số tăng hiệu quả các quá trình kinh doanh và hoạt động của tổ chức làm việc theo nhóm đã tăng hiệu quả và lợi nhuận nhờ sử dụng mạng máy tính để chia sẻ và áp dụng kiến thức. Các báo cáo tài chính được đăng lên trang web để các cổ đông và chính phủ tiện theo dõi. Bộ phận nhân sự của công ti sử dụng internet để tuyển dụng và đào tạo nhân viên thực tế 78% nhà tuyển dụng dùng công cụ tìm kiếm để biết thêm thông tin từ nhữn ngƣời dự tuyển và 35% loại bỏ khách hàng tiềm năng dựa trên những gì mình tìm đƣợc (theo bộ phận tuyển dụng của công ti ExeCuNet). Sản xuất và hoạt động quản lý được điều chỉnh dụa trên việc tiếp nhận nhanh chóng các đơn đặt hàng – kết quả là kế hoạch sản xuất đƣợc xây dựng để giao hàng đúng hẹn. Các công cụ kĩ thuật số nhƣ máy máy tính để bàn cho phép truy cập dữ liệu một cách dễ dàng và thấy được các chiến lược của công ty chỉ với một cú click chuột. Chiến lƣợc của công ty là sử dụng công nghệ trong việc xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Phân bố tác động của Internet trên thế giới.

Xã hội Thông tin số giúp kinh tể phát triển biểu hiện qua hiệu quả thị trƣờng, nhiều việc làm, truy cập thông tin , toàn cầu hoá truyền thông rào chắn ít hơn với thƣơng mại và đầu tư nước ngoài, và nhiều  hơn nữa. tác động của Internet không phải là phân bố đều trên toàn thế giới, như trong Phụ lục 1.3Marketing trực tuyến rộng hơn công nghệ

  1.  Có khoảng 1240000000 ngƣời sử dụng kết nối internet trên toàn thế giới chỉ chiếm 18,9 phần trăm dân số toàn cầu (xem www.internetworldstats.com).
  2. 10 nƣớc hàng đầu chiếm 61 phần trăm của tất cả các cách sử dụng (xem chú thích 4.2).
  3. Có khoảng 215,0 triệu ngƣời dùng Internet trong năm 2007, chiếm 71,4 phần trăm dân số, so với Trung Quốc, thị trƣờng lớn thứ hai với 162,0 triệu ngƣời sử dụng, và Na Uy, với tỷ lệ thâm nhập Internet cao nhất (88,0%).

Đồng thời, những câu chuyện rất nhiều về ngƣời bản địa tại các địa điểm từ xa đạt đƣợc sức khỏe, luật pháp, và tƣ vấn khác hoặc bán các sản phẩm bản địa bằng cách sử dụng internet. Rõ ràng, internet là có một lớn, nhƣng không đồng đều, ảnh hƣởng rộng trên thế giới. Một thế giới nối mạng tạo ra hiệu ứng thƣờng thấy là không mong muốn.

Xã hội thay đổi khi các cộng đồng toàn cầu dựa trên lợi ích mẫu, và truy cập thông tin trên toàn thế giới từ từ giảm khác biệt văn hóa và ngôn ngữ. Một số ngƣời nói rằng sự tồn tại của một ngôi làng toàn cầu thực sự sẽ có tác dụng loại bỏ sự khác biệt văn hóa, được xem là tiêu cực. Đồng thời, nhiều người ở Hoa Kỳ đang quan tâm bởi mức độ cao về công nghệ gia công phần mềm. Kết quả này không thể tránh khỏi của một nền kinh tế toàn cầu, mỡ của internet, có nghĩa là sẽ có thay đổi lớn ở nhiều nƣớc. Mạng máy tính dễ dàng trên các thiết bị di động từ một vị trí bất kỳ phƣơng tiện làm việc và nhà đƣợc làm mờ ranh giới. Mặc dù tùy chọn này làm cho làm việc thuận tiện hơn, nó có thể khuyến khích nhiều công việc một holism và ít thời gian hơn với gia đình.

Một vấn đề khác về sự phân chia kỹ thuật số Internet

Tuy nhiên, một vấn đề khác là sự phân chia kỹ thuật số ý kiến cho rằng internet thông qua xảy ra khi folks có đủ tiền để mua một máy tính, biết chữ để đọc những gì trên các trang web, và giáo dục được khuyến khích để làm điều đó. Internet là chính đáng chỉ trích lo ngại rằng bộ phận lớp sẽ phát triển, ngăn chặn sự di chuyển lên phía trên của ngƣời dân về mức độ thấp hơn toàn bộ kinh tế xã hội và thậm chí cả nƣớc đang phát triển. Trong khi đó, các chính phủ đang làm việc để giải quyết một số vấn đề, nhưng họ đã lo lắng quan trọng khác, chẳng hạn nhƣ làm thế nào để thu thuế và thuế quan khi giao dịch diễn ra trong không gian mạng trong một thế giới không biên giới. Cuối cùng, những vấn đề của thƣ rác (không được yêu cầu e-mail), lừa đảo trực tuyến, và virus máy tính làm chậm tác động tích cực của internet và e-marketing thực tiễn. Những loại vấn đề là kết quả không thể tránh khỏi của tất cả các công nghệ mới.

Tạm kết:

Thị trường Marketing trực tuyến đang ngày càng sôi động và là miền đất hứa cho nhiều thương hiệu. Ở bất cứ kênh nào, các Marketers cũng luôn dựa trên nền tảng và giá trị cốt lõi của thương hiệu để đưa ra những kế hoạch Marketing phù hợp. Một tư duy Marketing bài bản là chìa khoá giúp các Marketers trẻ đi đúng hướng và đảm bảo sự phát triển của thương hiệu. Tham khảo các khóa học Marketing tại PA Marketing để trang bị cho mình những kiến thức nền tảng về Marketing.

Liên hệ với PA Marketing để nhận tư vấn về các khóa học Marketing phù hợp tại: Học Viện PA Marketing Việt Nam

 

Dù bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề gì trong việc kinh doanh truyền thống và online. Có nhu cầu gì cho việc học tập, tư vấn…. Thì đều có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH PA MARKETING

Đơn vị đào tạo và tư vấn, triển khai về marketing online, các khóa học trực tuyến: Bán hàng trên Facebook; Lập kế hoạch kinh doanh và marketing hiệu quả; CEO – Giám đốc điều hành 4.0; CMO – Giám đốc marketing thời đại số; Content Marketing… Nhận quảng cáo, truyền thông & xử lý khủng hoảng truyền thông… bài bản số 1 tại Việt Nam. Nhận tư vấn chiến lược và triển khai các giải pháp bán hàng trực tuyến đa nền tảng.

Hotline: 0917781399/ 0906 950333; Email: cskh.pamarketing@gmail.com

Fanpage: facebook.com/pamarketing.vn

Website: pamarketing.vn Youtube: www.youtube.com/pamarketing

Chiến lược marketing số của thương hiệu Netflix                                         Chiến lược marketing số của thương hiệu Apple.


Bài viết liên quan