ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại, bạn cần một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh của bạn cung cấp cho người cho vay và nhà đầu tư thông tin họ cần để xác định xem họ có nên xem xét công ty của bạn hay không.

Đề cương kế hoạch kinh doanh của bạn là bước đầu tiên trong việc sắp xếp suy nghĩ của bạn. Và, khi bạn làm theo phác thảo bên dưới, bạn đảm bảo kế hoạch kinh doanh của mình ở định dạng thúc đẩy các nhà đầu tư và người cho vay hành động.

Trong phác thảo kế hoạch kinh doanh bên dưới, bạn sẽ thấy mười (10) phần chung cho kế hoạch kinh doanh và hai mươi ba (23) phần phụ bạn phải hoàn thành. Ngoài ra, để giúp bạn, đây là mẫu kế hoạch kinh doanh đã được chứng minh của tôi, cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành tất cả các phần trong kế hoạch kinh doanh của mình.

Phần I – Tóm tắt điều hành

1 – Tóm tắt

Tóm tắt điều hành là phần quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Bởi vì nếu nó không khiến độc giả quan tâm, họ thậm chí sẽ không bao giờ đi đến phần còn lại của kế hoạch của bạn.

Bắt đầu Tóm tắt điều hành của bạn với một lời giải thích ngắn gọn và súc tích về những gì công ty của bạn làm. Tiếp theo, hãy giải thích lý do tại sao công ty của bạn đủ điều kiện duy nhất để thành công.

Ví dụ, đội ngũ quản lý của bạn có năng lực độc đáo không? Bạn có bằng sáng chế nào không? Bạn có phải là người đi đầu tiên trong thị trường của bạn? Một cơ hội thị trường khổng lồ, chưa được đáp ứng có tồn tại không? V.v.

Cuối cùng, bao gồm tóm tắt các dự báo tài chính của bạn trong Tóm tắt điều hành của bạn. Cụ thể, bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận dự kiến của bạn cho mỗi năm năm tới, số tiền tài trợ bạn đang tìm kiếm và các mục đích sử dụng chính của các quỹ này.

Phần II – Tổng quan về công ty

Phần Tổng quan về Công ty cung cấp lịch sử ngắn gọn về công ty của bạn.

Tại đây, bạn sẽ trả lời các câu hỏi như khi nào và làm thế nào tổ chức của bạn được thành lập, loại pháp nhân bạn là gì và thành tích cho đến nay.

Điều quan trọng là, những thành tựu trong quá khứ của bạn có lẽ là chỉ số tốt nhất về thành công tiềm năng trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xác định và bao gồm tất cả các cột mốc quan trọng mà công ty của bạn đã đạt được cho đến nay.

Phần III – Phân tích ngành

Phần Phân tích ngành của bạn có hai phần phụ như sau:

3 – Tổng quan thị trường

Phần Tổng quan Thị trường thảo luận về quy mô và đặc điểm của thị trường của bạn. Ví dụ: nếu bạn là một nhà hàng, bạn sẽ bao gồm quy mô của thị trường nhà hàng, một cuộc thảo luận ngắn gọn về các lĩnh vực (ví dụ: thức ăn nhanh so với ăn uống cao cấp) và xu hướng thị trường.

4 – Quy mô thị trường liên quan

Quy mô thị trường có liên quan là một tính toán cụ thể hơn nhiều về quy mô thị trường của bạn. Đó là doanh thu hàng năm mà công ty của bạn có thể đạt được nếu đạt được 100% thị phần. Quy mô thị trường có liên quan của bạn được tính bằng cách nhân 1) số lượng khách hàng có thể quan tâm đến việc mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bạn mỗi năm và 2) số tiền mà những khách hàng này có thể sẵn sàng chi tiêu, hàng năm, cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bạn.

Phần IV – Phân tích khách hàng

Phần Phân tích khách hàng của bạn có hai phần phụ như sau:

5 – Khách hàng mục tiêu

Phần Khách hàng mục tiêu của bạn xác định chính xác khách hàng hiện tại và / hoặc khách hàng dự định của bạn. Bao gồm càng nhiều dữ liệu nhân khẩu học về khách hàng mục tiêu của bạn càng tốt, chẳng hạn như giới tính, tuổi tác, mức lương, địa lý, tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn của họ.

6 – Nhu cầu của khách hàng

Trong phần này của kế hoạch kinh doanh, hãy nêu rõ lý do khách hàng muốn hoặc cần sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bạn. Ví dụ, khách hàng có quan tâm nhất đến tốc độ, chất lượng, vị trí, độ tin cậy, sự thoải mái, giá cả, giá trị, v.v. không?

Phần V – Phân tích cạnh tranh

Phần Phân tích cạnh tranh của bạn có ba phần phụ như sau:

7 – Đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là các công ty đáp ứng cùng một nhu cầu của khách hàng mà bạn điền vào với cùng một giải pháp. Ví dụ: nếu bạn điều hành một nhà hàng Ý, các nhà hàng Ý khác sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong phần này của kế hoạch kinh doanh của bạn, hãy phác thảo đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn là ai, điểm mạnh và điểm yếu của họ.

8 – Đối thủ cạnh tranh gián tiếp

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp là các công ty đáp ứng cùng một nhu cầu khách hàng mà bạn điền vào bằng một giải pháp khác. Ví dụ, nếu bạn điều hành một nhà hàng Ý, một nhà hàng Pháp sẽ là một đối thủ cạnh tranh gián tiếp.

Trong phần này của kế hoạch kinh doanh của bạn, hãy phác thảo đối thủ cạnh tranh gián tiếp của bạn là ai, điểm mạnh và điểm yếu của họ.

9 – Lợi thế cạnh tranh

Điều quan trọng, hãy xác định Lợi thế cạnh tranh của bạn trong phần này. Cụ thể, hãy nêu rõ điều gì về công ty của bạn sẽ cho phép bạn cạnh tranh (và giành chiến thắng) hiệu quả với cả đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp.

Phần VI – Kế hoạch tiếp thị

Phần Kế hoạch tiếp thị của bạn có bốn phần phụ như sau:

10 – Sản phẩm dịch vụ

Đây là nơi bạn cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà công ty của bạn cung cấp.

11 – Định giá

Chi tiết giá của bạn tại đây. Cụ thể, hãy thảo luận về cách giá của bạn liên quan đến cạnh tranh. Ví dụ, bạn có phải là thương hiệu cao cấp không? Thương hiệu giá rẻ?

Thảo luận về thương hiệu dự kiến của bạn dựa trên mô hình định giá bạn đã chọn.

12 – Kế hoạch khuyến mãi

Kế hoạch khuyến mãi của bạn nêu chi tiết các chiến thuật bạn sẽ sử dụng để thu hút khách hàng mới. Ví dụ: bạn có thể chọn quảng cáo trên đài phát thanh hoặc quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột trực tuyến hoặc thông cáo báo chí, v.v. Trong phần này, chi tiết từng hình thức khuyến mãi bạn sẽ sử dụng.

13 – Kế hoạch phân phối

Kế hoạch phân phối của bạn phác thảo các cách mà khách hàng có thể mua hàng của bạn. Trong nhiều trường hợp, họ chỉ có thể mua trực tiếp từ bạn, có thể tại vị trí thực tế hoặc địa chỉ web của bạn. Trong các trường hợp khác, bạn có thể có các nhà phân phối hoặc đối tác bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong trường hợp như vậy, chi tiết cấu trúc này.

Phần VII – Kế hoạch hoạt động

Phần Kế hoạch hoạt động của bạn có hai phần phụ như sau:

14 – Quy trình hoạt động chính

Quy trình hoạt động chính của bạn là các chức năng hàng ngày mà doanh nghiệp của bạn phải thực hiện. Trong phần này, bạn sẽ trình bày chi tiết các chức năng này. Ví dụ: bạn sẽ duy trì một bộ phận Dịch vụ Khách hàng chứ? Nếu vậy, nó sẽ đảm nhận vai trò cụ thể nào?

Bằng cách hoàn thành phần này, bạn sẽ có được sự rõ ràng tuyệt vời về tổ chức mà bạn hy vọng sẽ xây dựng.

15 – Các cột mốc quan trọng

Trong phần này của kế hoạch kinh doanh của bạn, hãy liệt kê các cột mốc quan trọng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong tương lai và ngày mục tiêu để đạt được chúng.

Đây là nơi bạn đặt mục tiêu cho các cam kết cụ thể và quan trọng, chẳng hạn như khi nào một sản phẩm mới sẽ được tạo và ra mắt, vào thời điểm bạn dự định thực hiện các mối quan hệ đối tác mới, v.v.

Mục VIII – Đội ngũ quản lý

Phần Nhóm quản lý của bạn có ba phần phụ như sau:

16 – Thành viên nhóm quản lý

Phần này nêu chi tiết các thành viên hiện tại trong nhóm quản lý của bạn và lý lịch của họ.

17 – Khoảng trống nhóm quản lý

Đặc biệt nếu bạn là một liên doanh khởi nghiệp, bạn sẽ có những lỗ hổng trong nhóm của mình; các vai trò mà bạn muốn đảm nhận sau này. Xác định những vai trò như vậy ở đây và trình độ của những người bạn sẽ tìm kiếm sau này để lấp đầy chúng.

18 – Thành viên Hội đồng quản trị

Nếu bạn duy trì Ban cố vấn hoặc Hội đồng quản trị, hãy nêu chi tiết các thành viên Hội đồng quản trị của bạn và tiểu sử của họ trong phần này.

Phần IX – Kế hoạch tài chính

Phần Kế hoạch tài chính của bạn có bốn phần phụ như sau:

19 – Mô hình doanh thu

Có vẻ đơn giản, phần này trong kế hoạch kinh doanh của bạn cung cấp sự rõ ràng về cách bạn tạo ra doanh thu. Bạn có bán sản phẩm không? Bạn có bán không gian quảng cáo không? Bạn có bán các sản phẩm phụ (chẳng hạn như dữ liệu) không? Bạn có bán tất cả những thứ trên không?

20 – Điểm nổi bật về tài chính

Mô hình tài chính đầy đủ của bạn (báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ) thuộc về Phụ lục của bạn, nhưng trong phần này, bạn sẽ bao gồm các điểm nổi bật. Ví dụ: bao gồm doanh thu, chi phí chính và thu nhập ròng dự kiến trong năm năm tới.

21 – Yêu cầu tài trợ/Sử dụng vốn

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho công ty của mình, hãy nêu chi tiết số tiền ở đây và quan trọng là những gì bạn sẽ sử dụng tiền.

22 – Chiến lược thoát

Đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm nguồn vốn cổ phần, hãy nêu chi tiết chiến lược rút lui dự kiến của bạn. Chiến lược rút lui có khả năng nhất là bán công ty của bạn cho một công ty lớn hơn. Nếu vậy, hãy nêu chi tiết các loại công ty có thể quan tâm đến việc mua bạn và tại sao. Liệt kê tên cụ thể của những người mua tiềm năng nếu có.

Mục X – Phụ lục

23 – Tài liệu hỗ trợ

Như đã đề cập ở trên, mô hình tài chính đầy đủ của bạn (báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ) thuộc về phụ lục của bạn.

Tương tự như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào sẽ giúp thuyết phục độc giả rằng công ty của bạn sẽ thành công. Ví dụ: bao gồm danh sách khách hàng, giải thưởng và bằng sáng chế nhận được trong số những người khác.

Tôi hy vọng phác thảo kế hoạch kinh doanh này đã giúp bạn sắp xếp suy nghĩ của mình và trả lời các câu hỏi chính cần thiết để bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp thành công. Mặc dù hai mươi ba phần có vẻ rất nhiều, nhưng nếu bạn hoàn thành từng phần một, bạn có thể đạt được tiến bộ và hoàn thành toàn bộ kế hoạch của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Hãy liên hệ với PAM và thầy giảng viên đại học/ Chuyên gia Marketing bài bản và chuyên nghiệp từ năm 2008-nay để được tư vấn, trợ giúp và mua các khóa học, các gói tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, marketing, giúp bạn lập kế hoạch cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khóa học lập kế hoạch kinh doanhhttps://pamarketing.vn/khoa-hoc-lap-ke-hoach-kinh-doanh-marketing-hieu-qua-danh-chien-thang-nam-2022/

Khóa học Facebook Ads & Tiktok Ads 2022 : https://pamarketing.vn/facebook-tiktok-ads-2022/

Khóa học Tiktok Marketing :https://pamarketing.vn/khoc-hoc-tiktok/

Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tác giả Nguyễn Phan Anh Nếu các bạn hoặc các anh/chị cần tư vấn doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, tư vấn chiến lược kinh doanh, marketing online, quảng cáo trực tuyến, chuyển đổi số và xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc hợp tác đào tạo, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ với công ty PA Marketing hoặc chuyên gia Nguyễn Phan Anh của chúng tôi theo thông tin dưới đây.


Bài viết liên quan