Giới hạn chi tiêu tài khoản quảng cáo Facebook là gì?

Giới hạn chi tiêu tài khoản quảng cáo bạn đã biết chưa? Cách thay đổi, gỡ, đặt lại giới hạn chi tiêu như thế nào? Hãy theo dõi bài viết của PA Marketing để biết thêm thông tin nhé!

1.Giới hạn chi tiêu tài khoản quảng cáo là gì?

Giới hạn chi tiêu cho tài khoản là giới hạn trọn đời có thể điều chỉnh, quy định số tiền mà tài khoản quảng cáo trên Facebook có thể chi tiêu cho tất cả các chiến dịch quảng cáo đang chạy từ thời điểm đặt giới hạn.

Việc đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản hỗ trợ bạn kiểm soát chi phí và đảm bảo không chi tiêu cho quảng cáo nhiều hơn mức mong muốn. Bằng cách đặt giới hạn cho tài khoản để xác định tổng ngân sách quảng cáo, bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp mình.

Sau khi tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản, bạn có thể theo dõi số tiền mình đang chi tiêu theo giới hạn đó trong phần Cài đặt thanh toán.

Giới hạn chi tiêu có ảnh hưởng đến quảng cáo không?

Giới hạn chi tiêu tài khoản quảng cáo là gì

Giới hạn chi tiêu cho tài khoản không ảnh hưởng đến việc phân phối hoặc hiệu quả của quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ tạm dừng và ngừng chi tiêu khi số tiền đã chi tiêu đạt đến giới hạn hiện tại. Bạn sẽ nhận được thông báo về việc tạm dừng nhưng quảng cáo của bạn sẽ vẫn được xem là đang hoạt động trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu muốn ngay lập tức tiếp tục chạy các quảng cáo đang hoạt động, bạn có thể:

 • Thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản
 • Gỡ giới hạn chi tiêu cho tài khoản
 • Đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản

Ví dụ:

Vào đầu tháng, bạn đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản ở mức $100 theo ngân sách hàng tháng của mình. Trong quá trình bạn chạy quảng cáo từ đầu tháng đến cuối tháng, số tiền đã chi tiêu sẽ tăng đến khi đạt giới hạn hiện tại là $100. Tất cả các quảng cáo của bạn sẽ tạm dừng và chúng tôi sẽ gửi thông báo về việc bạn đã đạt giới hạn chi tiêu của tài khoản. Nếu bạn muốn quảng cáo của mình tiếp tục chạy ngay lập tức, hãy truy cập Cài đặt thanh toán để nâng hoặc gỡ giới hạn chi tiêu cho tài khoản. Nếu không, hãy truy cập Cài đặt thanh toán để đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn sao cho phù hợp với ngân sách quảng cáo khi bạn đã sẵn sàng.

2.Thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công thì bạn không thể đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Sau khi đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản, bạn có thể thay đổi giới hạn đó trong phần Cài đặt thanh toán. Khi đạt đến giới hạn chi tiêu cho tài khoản, quảng cáo của bạn sẽ bị tạm dừng và ngừng chi tiêu. Để tiếp tục chạy quảng cáo ngay lập tức, bạn có thể thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản của mình.

Trước khi bắt đầu

Bạn phải là quản trị viên của tài khoản quảng cáo.

Thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản

Thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản

Cách thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản:

 1. Đi đến phần Cài đặt thanh toán trong Cài đặt tài khoản quảng cáo.
 2. Trong phần Giới hạn chi tiêu cho tài khoản, nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm.
 3. Nhấp vào Thay đổi.
 4. Nhập giới hạn chi tiêu mới.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Nhấp vào Xong để xác nhận giới hạn chi tiêu mới cho tài khoản.

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ được cập nhật sau khoảng 15 phút. Sau đó, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy. Số tiền đã chi tiêu theo giới hạn cũ sẽ được áp dụng cho giới hạn chi tiêu mới.

Giới hạn chi tiêu cho tài khoản là giới hạn đối với số tiền mà tài khoản quảng cáo có thể chi tiêu cho tất cả các chiến dịch trong thời gian sử dụng tài khoản đó. Số tiền bạn đã chi tiêu so với giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ không tự động đặt lại sau một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: vào cuối tháng.

Lưu ý: Nếu bạn gặp thông báo lỗi do thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản quá nhiều lần, hãy thử lại sau khoảng một giờ.

Xem thêm: RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO FACEBOOK NHƯ THẾ NÀO?

3.Gỡ Giới hạn chi tiêu cho tài khoản

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công thì bạn không thể đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Khi đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản, bạn có thể thay đổi giới hạn đó trong phần Cài đặt thanh toán. Khi đạt đến giới hạn chi tiêu cho tài khoản, quảng cáo của bạn sẽ bị tạm dừng và ngừng chi tiêu. Để tiếp tục quảng cáo ngay lập tức, bạn có thể gỡ giới hạn chi tiêu cho tài khoản, thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản hoặc đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Trước khi bắt đầu

Bạn phải là quản trị viên của tài khoản quảng cáo.

Gỡ giới hạn chi tiêu cho tài khoản

Gỡ giới hạn chi tiêu cho tài khoản

Cách gỡ giới hạn chi tiêu cho tài khoản:

 1. Đi đến Cài đặt thanh toán.
 2. Trong phần Giới hạn chi tiêu cho tài khoản, nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm.
 3. Nhấp vào Gỡ.

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ được gỡ sau khoảng 15 phút. Sau đó, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

4.Đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công thì bạn không thể đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản.
Thông tin sau chỉ áp dụng cho những thao tác bạn có thể thực hiện trên máy tính.

Khi đạt đến giới hạn chi tiêu cho tài khoản, quảng cáo của bạn sẽ bị tạm dừng và ngừng chi tiêu. Để tiếp tục quảng cáo ngay lập tức, bạn có thể đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu cho tài khoản của mình trong Cài đặt thanh toán. Bạn lại bắt đầu chi tiêu theo giới hạn từ mức $0, còn giới hạn chi tiêu cho tài khoản vẫn không thay đổi.

Lưu ý: Nếu đã chi tiêu $0 theo giới hạn chi tiêu, bạn không thể đặt lại số tiền đã chi tiêu.

Trước khi bắt đầu

Bạn phải là quản trị viên của tài khoản quảng cáo.

Đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản

Cách đặt lại số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản:

 1. Đi đến Cài đặt thanh toán.
 2. Trong phần Giới hạn chi tiêu cho tài khoản, nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm.
 3. Nhấp vào Đặt lại.

Số tiền đã chi tiêu theo giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ trở về mức $0 sau khoảng 15 phút. Sau đó, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Giới hạn chi tiêu cho tài khoản là giới hạn đối với số tiền mà tài khoản quảng cáo có thể chi tiêu cho tất cả các chiến dịch trong thời gian sử dụng tài khoản đó. Số tiền bạn đã chi tiêu so với giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ không tự động đặt lại sau một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: vào cuối tháng.

Giới thiệu khóa học Facebook Marketing 2021 by Phan Anh – Kinh doanh online hiệu quả.

Bạn muốn kinh doanh thành công trên Facebook. Đến với khóa học Facebook Marketing cấp tốc của chúng tôi, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khóa học vô cùng tiện lợi cho những người bận rộn, có ít thời gian tham gia các khóa học dài hạn.Chúc bạn thành công!

1.Thông tin giảng viên.

Trình độ học vấn.

 • Là giảng viên- doanh nhân, chứ không phải diễn giả hay nhà đào tạo hô hào.
 • Co-fouder/ CEO chuỗi bán lẻ thời trang trẻ em cao cấp 12 năm thương hiệu (2006-nay)
 • Giảng viên đại học 12 năm giảng dạy bậc đại học (2008-nay); học 5 trường đại học, tốt nghiệp 4 trường, tốt nghiệp MBA đại học Nice-Sophia và Thạc sỹ Luật Kinh tế đại học Luật.
 • Chuyên gia đào tạo 10 năm (từ 2010-nay

Kinh nghiệm giảng dạy.

 • Hàng tuần tư vấn 2-3 CEO, chủ doanh nghiệp kể từ 2012-nay (đã đào tạo, tư vấn hàng trăm, hàng nghìn CEO và chủ DN, chủ shop)
 • Với 4.000 học viên học offline qua hơn 200 lớp học trên khắp cả nước;
 • Gần 50.000 học viên học online qua video các nền tảng giáo dục trực tuyến Kyna, Edumall, UdemyVietnam, Unica, PAM… với 25 khóa học video đã xuất bản từ 2014-nay.

Kinh nghiệm thực chiến.

 • Trực tiếp chạy quảng cáo hàng nghìn chiến dịch quảng cáo, chi tiêu quảng cáo Agency với con số gần 15 triệu đô la (từ 2011-nay) cho hơn 300 nhãn hàng.
 • Đã từng đến các trường đại học lớn (Harvard, Standford, MIT, Chicago, Washington…), thăm quan văn phòng trụ sở các tập đoàn lớn nhất (Facebook, Google, Microsoft, Boeing, Tesla, Amazon…) để được học hỏi và mở rộng hiểu biết và kinh nghiệm thực tế.

 Xem thêm: Profile Giảng viên MBA Nguyễn Phan Anh.

Khóa học Facebook Marketing 2021

1.Nội dung khóa học.

Bạn sẽ nhận được gì khi học khóa học

 1. Facebook chuyên sâu 2021.
 2. Phân tích khách hàng chuẩn Facebook 2021.
 3. Cách nhập được các nguồn hàng tốt – giá rẻ.
 4. Chạy quảng cáo và tối ưu hóa 2021.
 5. Chạy quảng cáo lưu lượng và chuyển đổi.
 6. Chạy ads group.
 7. Chạy quảng cáo livestream , video hiệu quả.
 8. Tối ưu chiến dịch quảng cáo 2021.
 9. Quy trình quảng cáo và quy trinh chốt đơn.
 10. Tools hỗ trợ quảng cáo và bán hàng 2021.
 11. Chính sách quảng cáo và tài khoản.
 12. Hướng dẫn làm nội dung quảng cáo.

 

Đặc biệt được cầm tay chỉ việc thực hành trên lớp. Đội ngũ suport hỗ trợ 24/7 sau khi học xong khóa học

ĐĂNG KÍ NGAY!

 

2.Cam kết của PA Marketing.

 1. Gảm tới 20% ngân sách trong khi tăng tới 20% doanh thu từ Facebook*
 2. Kiến thức được chia sẻ luôn mới nhất, cập nhật nhất, hiệu quả nhất.
 3. Thực hành ngay trên lớp, với sản phẩm – dịch vụ của chính mình.
 4. Học viên được hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo, trọn đời, 24/7
 5. Được tư vấn & giải đáp mọi câu hỏi về kinh doanh, bán hàng, cskh…
 6. Được tiếp cận 08 nền tảng bán hàng không quảng cáo trên Facebook
 7. Tăng mạnh lượng tương tác tự nhiên, chất lượng, chuyển đổi cao.
 8. Thành thạo cách tạo tài khoản quảng cáo cá nhân và doanh nghiệp.
 9. Thành thạo cách xác định mục tiêu nhắm chọn và tạo chiến dịch
 10. Thành thạo đọc hiểu báo cáo quảng cáo Facebook.
 11. Biết cách livestream hiệu quả để bán hàng trăm đơn/ ngày.

>>> Liên hệ với chúng tôi để nhận ưu đãi :Học viện PA Marketing Việt Nam.

3.Chia sẻ của học viên.

Trăm nghe không bằng một thấy. Dưới đây là những chia sẻ, cảm nhận chân thực nhất của học viên về Thầy Phan Anh, về PA Marketing. Chúng tôi đã giúp hàng trăm người thành công đi lên từ tay trắng và giờ họ có nhà, có xe, có địa vị, có danh tiếng…

Câu hỏi là: Người ta làm được, tại sao bạn lại không? Muốn giàu có thì đừng chần chừ. Nếu bạn chần chừ cơ hội sẽ giành cho người khác. Hãy hành động ngay!

Tại PA Marketing: Chữ “tín” hơn chữ “vàng”. Các bạn có thể yên tâm giao “tương lai” cho chúng tôi.

>>> Xem thêm: Cảm nhận của học viên PA Marketing.

Dù bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề gì trong việc kinh doanh truyền thống và online. Có nhu cầu gì cho việc học tập, tư vấn…. Thì đều có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH PA MARKETING

Đơn vị đào tạo và tư vấn, triển khai về marketing online, các khóa học trực tuyến: Bán hàng trên Facebook; Lập kế hoạch kinh doanh và marketing hiệu quả; CEO – Giám đốc điều hành 4.0; CMO – Giám đốc marketing thời đại số; Content Marketing… Nhận quảng cáo, truyền thông & xử lý khủng hoảng truyền thông… bài bản số 1 tại Việt Nam. Nhận tư vấn chiến lược và triển khai các giải pháp bán hàng trực tuyến đa nền tảng.

Hotline: 0917781399/ 0906 950333; Email: cskh.pamarketing@gmail.com

Fanpage: facebook.com/pamarketing.vn

Website: pamarketing.vn Youtube: www.youtube.com/pamarketing


Bài viết liên quan