HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN TELEGRAM ADS VÀ CHẠY QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN TELEGRAM ADS

VÀ CHẠY QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS

Tài liệu được tạo bởi Phan Anh | PA Marketing | 04/2023

MỤC LỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS

  1. TẠO TÀI KHOẢN TELEGRAM… 1
  2. Telegram là gì? Ưu điểm của Telegram.. 1
  3. 2. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Telegram trên điện thoại, máy tính. 2
  4. TẠO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS. 6

1.Hoàn thiện thông tin tài khoản quảng cáo.. 6

  1. TẠO CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS TRÊN MÁY TÍNH.. 11

III. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS.. 21

  1. NẠP NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO TELEGRAM ADS. 21

Tải file đầy đủ tại đây: Hướng dẫn chạy quảng cáo Telegram Ads


Bài viết liên quan