HƯỚNG DẪN VIẾT KẾ HOẠCH KINH DOANH

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT KẾ HOẠCH KINH DOANH

Kế hoạch kinh doanh là một văn bản mô tả doanh nghiệp của bạn, các mục tiêu và chiến lược của nó, thị trường bạn đang nhắm mục tiêu và dự báo tài chính của bạn. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch kinh doanh vì nó giúp bạn đặt ra các mục tiêu thực tế, đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài, đo lường thành công của bạn, làm rõ các yêu cầu hoạt động và thiết lập các dự báo tài chính hợp lý. Chuẩn bị kế hoạch cũng sẽ giúp bạn tập trung vào cách vận hành doanh nghiệp mới và tạo cơ hội thành công tốt nhất cho nó.

Bảo đảm hỗ trợ tài chính để bắt đầu công việc kinh doanh mới của bạn sẽ liên quan trực tiếp đến sức mạnh của kế hoạch kinh doanh của bạn. Để được coi là một ứng cử viên khả thi để nhận tiền từ một tổ chức tài chính hoặc các nhà đầu tư, bạn phải chứng minh rằng bạn hiểu mọi khía cạnh của doanh nghiệp và khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh không chỉ là thứ để cho các nhà cho vay và các nhà đầu tư thấy, nó còn cần thiết để giúp bạn lập kế hoạch cho sự phát triển và tiến bộ của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp bạn có thể phụ thuộc vào kế hoạch của bạn cho tương lai.

Dưới đây là các ví dụ về các câu hỏi bạn nên tự hỏi khi viết kế hoạch kinh doanh của mình:

 • Tôi sẽ tạo ra lợi nhuận như thế nào?
 • Tôi sẽ điều hành doanh nghiệp như thế nào nếu doanh số bán hàng thấp hoặc nếu lợi nhuận giảm?
 • Đối thủ cạnh tranh của tôi là ai, và chúng ta sẽ cùng tồn tại như thế nào?
 • Thị trường mục tiêu của tôi là ai?

Những gì cần được bao gồm trong một kế hoạch kinh doanh?

Mặc dù các kế hoạch kinh doanh có thể khác nhau về độ dài và phạm vi, nhưng tất cả các kế hoạch kinh doanh thành công đều chứa đựng những yếu tố chung. Những điểm sau đây nên được đưa vào bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào:

 1. Tóm tắt điều hành (mô tả doanh nghiệp)
 2. Xác định cơ hội kinh doanh của bạn
 3. Chiến lược tiếp thị và bán hàng của một kế hoạch kinh doanh
 4. Đội bạn
 5. Hoạt động
 6. Dự báo tài chính của một kế hoạch kinh doanh
 7. Tài liệu hữu ích khác

Tóm tắt điều hành (mô tả doanh nghiệp)

Phần tóm tắt điều hành là phần tổng quan về những điểm chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn và thường được coi là phần quan trọng nhất. Nó được đặt ở phía trước của kế hoạch và thường là phần đầu tiên mà một nhà đầu tư hoặc người cho vay tiềm năng sẽ đọc. Bản tóm tắt nên:

 • Bao gồm các điểm chính từ mỗi phần khác để giải thích những điều cơ bản về doanh nghiệp của bạn
 • Đủ thú vị để thúc đẩy người đọc tiếp tục đọc phần còn lại của kế hoạch kinh doanh của bạn
 • Hãy ngắn gọn và súc tích – dài không quá hai trang

Mặc dù phần tóm tắt điều hành là phần đầu tiên của kế hoạch, nhưng tốt hơn hết là bạn nên viết phần cuối cùng – sau khi các phần khác của kế hoạch đã được hoàn thành.

Xác định cơ hội kinh doanh của bạn

Trong phần này của kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ mô tả doanh nghiệp của bạn là gì – các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của nó – và các kế hoạch của bạn cho doanh nghiệp. Phần này thường bao gồm:

 • Bạn là ai
 • Những gì bạn làm
 • Những gì bạn phải cung cấp
 • Thị trường bạn muốn nhắm mục tiêu

Hãy nhớ rằng người đọc kế hoạch có thể không hiểu doanh nghiệp của bạn cũng như các sản phẩm và dịch vụ của nó, vì vậy hãy cố gắng tránh sử dụng các thuật ngữ phức tạp. Cũng là một ý kiến ​​hay, nhờ ai đó không tham gia vào công việc kinh doanh đọc phần này trong kế hoạch của bạn để đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng có thể hiểu được nó.

Một số điều bạn nên giải thích trong kế hoạch của mình bao gồm:

 • Cho dù đó là một liên doanh kinh doanh mới, mua một doanh nghiệp hiện có hoặc mở rộng một doanh nghiệp hiện có
 • Lĩnh vực công nghiệp mà bạn đang kinh doanh
 • Tính độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
 • Những lợi thế mà doanh nghiệp của bạn có so với đối thủ cạnh tranh
 • Các mục tiêu chính của doanh nghiệp của bạn
 • Cơ cấu kinh doanh hợp pháp của bạn (sở hữu duy nhất, quan hệ đối tác, công ty)

Bạn cũng có thể bao gồm ngày doanh nghiệp được đăng ký / thành lập, tên của doanh nghiệp, địa chỉ và tất cả thông tin liên hệ.

Chiến lược tiếp thị và bán hàng của một kế hoạch kinh doanh

Một kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ sẽ bao gồm một phần mô tả các hoạt động cụ thể mà bạn sẽ sử dụng để quảng bá và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Phần tiếp thị và bán hàng mạnh mẽ chứng tỏ rằng bạn có ý tưởng rõ ràng về cách bạn sẽ đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình vào thị trường và có thể trả lời những câu hỏi sau cho người đọc:

 • Khách hàng của bạn là ai? Thực hiện một số nghiên cứu và bao gồm chi tiết về các loại khách hàng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể mô tả cách bạn sắp quảng bá bản thân với khách hàng tiềm năng.
   
 • Bạn sẽ tiếp cận khách hàng của mình như thế nào? Bạn nên biết khách hàng của mình và các phương pháp tốt nhất để tiếp cận họ. Nghiên cứu sẽ giúp bạn xác định cách hiệu quả nhất để kết nối với đối tượng đã chọn của bạn, cho dù đó là thông qua Internet, qua điện thoại hay liên hệ trực tiếp.
   
 • Đối thủ của bạn là ai? Khi bạn hiểu điều này, bạn cần nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của họ và sử dụng thông tin này để đánh giá các cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn đối với doanh nghiệp của bạn.
   
 • Bạn định vị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình như thế nào? Mô tả điều gì làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trở nên độc đáo đối với thị trường mà bạn đang cố gắng nhắm mục tiêu.
   
 • Bạn định định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình như thế nào? Thông tin này sẽ phác thảo chiến lược định giá của bạn, bao gồm các ưu đãi, định giá hàng loạt và / hoặc bán hàng theo nhóm.

Đội bạn

Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của phần này trong kế hoạch của bạn. Các nhà đầu tư cần biết rằng bạn và nhân viên của bạn có sự cân bằng cần thiết về kỹ năng, động lực và kinh nghiệm để thành công. Phần này mô tả những người làm việc trong doanh nghiệp của bạn và cách bạn định quản lý các hoạt động của mình. Thông tin trong phần này có thể bao gồm:

 • Sơ đồ hoặc bố trí tổ chức ngắn gọn của doanh nghiệp
 • Tiểu sử của những người quản lý (bao gồm cả bản thân bạn)
 • Ai làm gì, với mô tả công việc ngắn gọn của từng vị trí
 • Các kỹ năng cần thiết của từng vị trí
 • Mọi thông tin liên quan khác liên quan đến nhân sự

Bạn cũng nên phác thảo bất kỳ kế hoạch tuyển dụng hoặc đào tạo nào, bao gồm cả chi phí và lượng thời gian cần thiết.

Hoạt động

Phần hoạt động trong kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ phác thảo các yêu cầu hoạt động hàng ngày, yêu cầu về cơ sở vật chất, hệ thống thông tin quản lý, yêu cầu về công nghệ thông tin và bất kỳ cải tiến nào mà bạn có thể đã lên kế hoạch. Phần này thường bao gồm các thông tin như:

 • Hoạt động hàng ngày – mô tả về giờ hoạt động, tính thời vụ của hoạt động kinh doanh, nhà cung cấp và các điều khoản tín dụng của họ, v.v.
   
 • Yêu cầu về cơ sở vật chất – điều này bao gồm những thứ như kích thước và vị trí, thông tin về hợp đồng thuê, báo giá của nhà cung cấp và bất kỳ tài liệu cấp phép nào  
   
 • Hệ thống thông tin quản lý – kiểm soát hàng tồn kho, quản lý tài khoản, kiểm soát chất lượng và theo dõi khách hàng
   
 • Yêu cầu về công nghệ thông tin (CNTT) – hệ thống CNTT của bạn, bất kỳ chuyên gia tư vấn hoặc dịch vụ hỗ trợ nào và bản phác thảo về bất kỳ kế hoạch phát triển CNTT nào

Dự báo tài chính của một kế hoạch kinh doanh

Dự báo tài chính của bạn biến kế hoạch của bạn thành những con số. Là một phần của bất kỳ kế hoạch kinh doanh tốt nào, bạn cần phải bao gồm các dự báo tài chính cho doanh nghiệp để đưa ra dự báo cho ba đến năm năm tới. Dự báo 12 tháng đầu năm sẽ có thông tin chi tiết nhất về chi phí và doanh thu, vì vậy các nhà đầu tư có thể hiểu được chiến lược của bạn.

Dự báo tài chính của bạn nên bao gồm:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – số dư tiền mặt và mô hình dòng tiền trong 12-18 tháng đầu tiên, bao gồm vốn lưu động, tiền lương và doanh thu
 • Dự báo lợi nhuận và lỗ – mức lợi nhuận dự kiến ​​dựa trên doanh số bán hàng dự kiến ​​của bạn, chi phí cung cấp hàng hóa và dịch vụ và chi phí chung của bạn
 • Dự báo bán hàng – số tiền bạn mong đợi kiếm được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình

Một số điều khác cần xem xét bao gồm:

 • Bạn cần bao nhiêu vốn (nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài)?
 • Bạn có thể cung cấp bảo mật nào cho người cho vay?
 • Bạn dự định trả nợ như thế nào?
 • Nguồn thu nhập và thu nhập của bạn là gì?
 • Dự báo sẽ bao gồm một loạt các kịch bản
 • Rà soát rủi ro và xây dựng kế hoạch dự phòng để bù đắp rủi ro
 • Xem xét điểm chuẩn / điểm trung bình của ngành cho loại hình kinh doanh của bạn

Điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn để tìm hiểu xem doanh nghiệp của bạn so với các doanh nghiệp nhỏ khác trong ngành của bạn như thế nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Hãy liên hệ với PAM và thầy giảng viên đại học/ Chuyên gia Marketing bài bản và chuyên nghiệp từ năm 2008-nay để được tư vấn, trợ giúp và mua các khóa học, các gói tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, marketing, giúp bạn lập kế hoạch cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khóa học lập kế hoạch kinh doanhhttps://pamarketing.vn/khoa-hoc-lap-ke-hoach-kinh-doanh-marketing-hieu-qua-danh-chien-thang-nam-2022/

Khóa học Facebook Ads & Tiktok Ads 2022 : https://pamarketing.vn/facebook-tiktok-ads-2022/

Khóa học Tiktok Marketing :https://pamarketing.vn/khoc-hoc-tiktok/

Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tác giả Nguyễn Phan Anh Nếu các bạn hoặc các anh/chị cần tư vấn doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, tư vấn chiến lược kinh doanh, marketing online, quảng cáo trực tuyến, chuyển đổi số và xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc hợp tác đào tạo, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ với công ty PA Marketing hoặc chuyên gia Nguyễn Phan Anh của chúng tôi theo thông tin dưới đây.

 


Bài viết liên quan