VÍ DỤ VỀ MẪU KẾ HOẠCH KINH DOANH

ví dụ về mẫu kế hoạch kinh doanh

Ví dụ và Mẫu Kế hoạch Kinh doanh

Một kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu bao gồm kế hoạch hoạt động và tài chính của một doanh nghiệp, và trình bày chi tiết cách thức đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Nó đóng vai trò như một bản đồ lộ trình cho doanh nghiệp và có thể được sử dụng khi thuyết phục các nhà đầu tư hoặc tổ chức tài chính để vay nợ hoặc tài trợ vốn cổ phần .

Kế hoạch kinh doanh

Một kế hoạch kinh doanh nên tuân theo một định dạng tiêu chuẩn và chứa đựng tất cả các yếu tố quan trọng của kế hoạch kinh doanh. Thông thường, nó phải trình bày bất kỳ thông tin nào mà nhà đầu tư hoặc tổ chức tài chính muốn xem trước khi cung cấp tài chính cho một doanh nghiệp.

Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

Một kế hoạch kinh doanh nên được cấu trúc theo cách có tất cả các thông tin quan trọng mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm. Dưới đây là các phần chính của kế hoạch kinh doanh:

1. Trang Tiêu đề

Trang tiêu đề nắm bắt thông tin pháp lý của doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp đã đăng ký, địa chỉ thực, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng và biểu trưng của công ty.

2. Tóm tắt điều hành

Tóm tắt điều hành là phần quan trọng nhất vì đây là phần đầu tiên mà các nhà đầu tư và chủ ngân hàng nhìn thấy khi họ mở kế hoạch kinh doanh. Nó cung cấp một bản tóm tắt của toàn bộ kế hoạch kinh doanh. Nó nên được viết sau cùng để đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nó phải ngắn gọn và đi vào trọng tâm, và nó phải thu hút sự chú ý của người đọc. Bản tóm tắt điều hành không được quá hai trang.

3. Tổng quan ngành

Phần tổng quan về ngành cung cấp thông tin về ngành cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động. Một số thông tin được cung cấp trong phần này bao gồm các đối thủ cạnh tranh chính, xu hướng trong ngành và doanh thu ước tính. Nó cũng cho thấy vị trí của công ty trong ngành và cách thức công ty sẽ cạnh tranh trên thị trường với các đối thủ lớn khác.

4. Phân tích thị trường và cạnh tranh

Phần phân tích thị trường trình bày chi tiết thị trường mục tiêu cho các dịch vụ sản phẩm của công ty. Phần này xác nhận rằng công ty hiểu thị trường và đã phân tích thị trường hiện tại để xác định rằng có đủ nhu cầu để hỗ trợ mô hình kinh doanh đề xuất của mình.

Phân tích thị trường bao gồm thông tin về nhân khẩu học , vị trí địa lý, hành vi tiêu dùng và nhu cầu của thị trường mục tiêu. Công ty có thể trình bày các con số và nguồn để có cái nhìn tổng quan về quy mô thị trường mục tiêu.

Doanh nghiệp có thể chọn hợp nhất phân tích thị trường và phân tích cạnh tranh thành một phần hoặc trình bày chúng thành hai phần riêng biệt.

5. Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị

Kế hoạch bán hàng và tiếp thị nêu chi tiết cách thức công ty dự định bán sản phẩm của mình cho thị trường mục tiêu. Nó cố gắng trình bày đề xuất bán hàng độc đáo của doanh nghiệp và các kênh mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để bán hàng hóa và dịch vụ của mình. Nó trình bày chi tiết các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi, chiến lược giá cả, phương thức bán hàng và phân phối cũng như hỗ trợ sau bán hàng của công ty.

6. Kế hoạch quản lý

Kế hoạch quản lý cung cấp một phác thảo về cấu trúc pháp lý của công ty, đội ngũ quản lý và các yêu cầu về nguồn nhân lực bên trong và bên ngoài. Nó nên liệt kê số lượng nhân viên sẽ cần thiết và thù lao phải trả cho mỗi nhân viên.

Bất kỳ chuyên gia bên ngoài nào, chẳng hạn như luật sư, nhà định giá, kiến ​​trúc sư và nhà tư vấn, mà công ty sẽ cần cũng nên được bao gồm. Nếu công ty dự định sử dụng kế hoạch kinh doanh để tìm nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư, thì công ty nên liệt kê các thành viên của nhóm điều hành, cũng như các thành viên của ban cố vấn.

7. Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động cung cấp một cái nhìn tổng thể về các yêu cầu vật chất của công ty, chẳng hạn như không gian văn phòng, máy móc, lao động, vật tư và hàng tồn kho . Đối với một doanh nghiệp yêu cầu nhà kho tùy chỉnh và thiết bị chuyên dụng, kế hoạch hoạt động sẽ chi tiết hơn, chẳng hạn như một doanh nghiệp tư vấn tại nhà. Nếu kế hoạch kinh doanh dành cho một công ty sản xuất, nó sẽ bao gồm thông tin về yêu cầu nguyên liệu và chuỗi cung ứng.

8. Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính là một phần quan trọng thường xác định liệu doanh nghiệp có nhận được nguồn tài chính cần thiết từ các tổ chức tài chính, nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư mạo hiểm hay không. Nó phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh được đề xuất là khả thi và sẽ trả lại đủ doanh thu để có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Một số thông tin có trong kế hoạch tài chính bao gồm báo cáo thu nhập dự kiến , bảng cân đối kế toán và dòng tiền.

9. Phụ lục và Tài liệu trưng bày

Phần phụ lục và phần trưng bày là phần cuối cùng của một kế hoạch kinh doanh. Nó bao gồm bất kỳ thông tin bổ sung nào mà các ngân hàng và nhà đầu tư có thể quan tâm hoặc tạo thêm uy tín cho doanh nghiệp. Một số thông tin có thể được đưa vào phần phụ lục bao gồm kế hoạch văn phòng / tòa nhà, nghiên cứu thị trường chi tiết , sản phẩm / dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu quảng cáo tiếp thị và lịch sử tín dụng của những người quảng bá.

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Mẫu kế hoạch kinh doanh

Dưới đây là một mẫu cơ bản mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng khi phát triển kế hoạch kinh doanh của mình:

Phần 1: Tóm tắt điều hành

 • Trình bày sứ mệnh của công ty.
 • Mô tả sản phẩm và / hoặc dịch vụ của công ty.
 • Đưa ra bản tóm tắt về thị trường mục tiêu và nhân khẩu học của nó.
 • Tóm tắt sự cạnh tranh trong ngành và cách thức công ty sẽ chiếm được thị phần sẵn có.
 • Đưa ra bản tóm tắt về kế hoạch hoạt động, chẳng hạn như yêu cầu về hàng tồn kho, văn phòng và lao động, và thiết bị.

Phần 2: Tổng quan ngành

 • Mô tả vị trí của công ty trong ngành.
 • Mô tả sự cạnh tranh hiện có và những người chơi chính trong ngành.
 • Cung cấp thông tin về ngành mà doanh nghiệp sẽ hoạt động, doanh thu ước tính, xu hướng của ngành, ảnh hưởng của chính phủ, cũng như nhân khẩu học của thị trường mục tiêu.

Phần 3: Phân tích thị trường và cạnh tranh

 • Xác định thị trường mục tiêu của bạn, nhu cầu của họ và vị trí địa lý của họ.
 • Mô tả quy mô của thị trường, các đơn vị sản phẩm của công ty mà khách hàng tiềm năng có thể mua và những thay đổi của thị trường có thể xảy ra do những thay đổi kinh tế tổng thể.
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về khối lượng bán hàng ước tính so với những gì đối thủ cạnh tranh bán.
 • Đưa ra kế hoạch về cách công ty có kế hoạch chống lại sự cạnh tranh hiện có để giành và giữ thị phần.

Phần 4: Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị

 • Mô tả các sản phẩm mà công ty sẽ cung cấp để bán và đề xuất bán hàng độc đáo của nó.
 • Liệt kê các nền tảng quảng cáo khác nhau mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để đưa thông điệp của mình đến khách hàng.
 • Mô tả cách doanh nghiệp lên kế hoạch định giá sản phẩm của mình theo cách cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về cách sản phẩm của công ty sẽ được phân phối đến thị trường mục tiêu và phương thức vận chuyển.

Phần 5: Kế hoạch quản lý

 • Mô tả cơ cấu tổ chức của công ty.
 • Liệt kê các chủ sở hữu của công ty và tỷ lệ sở hữu của họ.
 • Liệt kê các giám đốc điều hành chính, vai trò của họ và thù lao.
 • Liệt kê bất kỳ chuyên gia bên trong và bên ngoài nào mà công ty dự định thuê và cách họ sẽ được trả công.
 • Bao gồm danh sách các thành viên của ban cố vấn, nếu có.

Phần 6: Kế hoạch hoạt động

 • Mô tả vị trí của doanh nghiệp, bao gồm các yêu cầu về văn phòng và kho hàng.
 • Mô tả yêu cầu lao động của công ty. Vạch ra số lượng nhân viên mà công ty cần, vai trò của họ, đào tạo kỹ năng cần thiết và nhiệm kỳ của nhân viên (toàn thời gian hoặc bán thời gian).
 • Mô tả quy trình sản xuất và thời gian cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm.
 • Mô tả các yêu cầu về thiết bị và máy móc, và nếu công ty sẽ thuê hoặc mua thiết bị và máy móc, và các chi phí liên quan mà công ty ước tính sẽ phải chịu.
 • Cung cấp danh sách các yêu cầu về nguyên liệu thô, nguồn gốc của chúng và các nhà cung cấp chính sẽ cung cấp các nguyên liệu đầu vào cần thiết.

Phần 7: Kế hoạch tài chính

 • Mô tả các dự báo tài chính của công ty, bằng cách bao gồm báo cáo thu nhập dự kiến, báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến ​​và dự báo bảng cân đối kế toán.

Phần 8: Phụ lục và Vật chứng

 • Báo giá cho thuê xây dựng và máy móc
 • Kế hoạch văn phòng và kho đề xuất
 • Nghiên cứu thị trường và tóm tắt về thị trường mục tiêu
 • Thông tin tín dụng của chủ sở hữu
 • Danh sách sản phẩm và / hoặc dịch vụ

Để biết thêm thông tin chi tiết, Hãy liên hệ với PAM và thầy giảng viên đại học/ Chuyên gia Marketing bài bản và chuyên nghiệp từ năm 2008-nay để được tư vấn, trợ giúp và mua các khóa học, các gói tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, marketing, giúp bạn lập kế hoạch cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khóa học lập kế hoạch kinh doanhhttps://pamarketing.vn/khoa-hoc-lap-ke-hoach-kinh-doanh-marketing-hieu-qua-danh-chien-thang-nam-2022/

Khóa học Facebook Ads & Tiktok Ads 2022 : https://pamarketing.vn/facebook-tiktok-ads-2022/

Khóa học Tiktok Marketing :https://pamarketing.vn/khoc-hoc-tiktok/

Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tác giả Nguyễn Phan Anh Nếu các bạn hoặc các anh/chị cần tư vấn doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, tư vấn chiến lược kinh doanh, marketing online, quảng cáo trực tuyến, chuyển đổi số và xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc hợp tác đào tạo, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ với công ty PA Marketing hoặc chuyên gia Nguyễn Phan Anh của chúng tôi theo thông tin dưới đây.


Bài viết liên quan