KÍCH THƯỚC ẢNH CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK 2022

kích thước ảnh chạy quảng cáo facebook 2022

Kích thước quảng cáo trên bảng tin Facebook

Quảng cáo trên bảng tin Facebook đề xuất độ phân giải ít nhất 1080 x 1080 pixel và có thể tối đa là 30 megabyte. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho kích thước là 600 x 600 pixel và không có tối đa. Facebook hỗ trợ tỷ lệ hình ảnh từ 1,91:1 đến 4:5, mặc dù quảng cáo ưu đãi và quảng cáo có ảnh stock yêu cầu tỷ lệ 1,91:1.

Theo như văn bản, bạn có thể có tối đa 40 ký tự trong dòng tiêu đề, 125 ký tự trong văn bản chính và 30 ký tự trong mô tả.

Quảng cáo trên bảng tin Facebook là loại quảng cáo chính. Người dùng nhìn thấy những thứ này trong nguồn cấp dữ liệu Facebook của họ, xen lẫn với các bài đăng từ bạn bè, nhóm và trang của họ. Quảng cáo trên bảng tin Facebook có thể là hình ảnh tĩnh, GIF động hoặc video. Điều này bao gồm ảnh toàn cảnh và ảnh 360 độ.

Sơ lược về kích thước quảng cáo trên bảng tin Facebook:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 600 x 600 pixel
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1,91:1 đến 1:1

Kích thước quảng cáo quay vòng trên Facebook

Quảng cáo quay vòng trên Facebook cũng hiển thị trong nguồn cấp tin tức của người dùng. Các loại quảng cáo này trên Facebook bao gồm nhiều hình ảnh hoặc video thay vì chỉ một hình ảnh hoặc video. Hình ảnh được trình bày ở định dạng giống như thư viện hoặc trình chiếu và bạn có thể sử dụng ở bất kỳ đâu từ hai đến 10 hình ảnh hoặc video.

Các yêu cầu về kích thước quảng cáo đối với quảng cáo quay vòng trên Facebook tương tự như quảng cáo trên bảng tin Facebook. Hình ảnh có thể lên đến 30 MB và video lên đến bốn megabyte và chúng phải có độ phân giải ít nhất là 1080 x 1080 pixel. Bạn sẽ muốn tuân thủ tỷ lệ hình ảnh trong phạm vi từ 1,9:1 đến 1:1. Video phải dài ít nhất một giây và có thể dài tới 240 phút.

Các nguyên tắc khác bao gồm tối đa 40 ký tự cho dòng tiêu đề, 125 ký tự cho văn bản chính và 20 ký tự cho mô tả.

Sơ lược về kích thước quảng cáo quay vòng trên Facebook:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB cho hình ảnh; 4 MB cho video
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 600 x 600 pixel cho hình ảnh;  120 x 120 pixel cho video
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1,9:1 đến 1:1

Kích thước quảng cáo ở cột bên phải của Facebook

Quảng cáo ở cột bên phải của Facebook không hiển thị trong nguồn cấp tin tức chính. Thay vào đó, chúng xuất hiện ở phía bên phải của các trang Facebook dành cho người dùng máy tính để bàn. Người dùng di động không nhìn thấy quảng cáo ở cột bên phải của Facebook.

Một số nguyên tắc về kích thước quảng cáo giống nhau áp dụng cho quảng cáo quay vòng của Facebook và quảng cáo ở cột bên phải. Điều đó có nghĩa là bạn có thể có hình ảnh lên đến 30 megabyte hoặc video lên đến bốn megabyte. Bạn cũng có thể thêm tối đa 10 nội dung trực quan, nhưng Facebook sẽ chỉ hiển thị nội dung đầu tiên cho quảng cáo ở cột bên phải. Độ phân giải tối thiểu phải là 1080 x 1080 pixel và video có thể dài từ một giây đến 240 phút.

Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt so với quảng cáo quay vòng trên Facebook. Tỷ lệ hình ảnh trên quảng cáo ở cột bên phải của bạn phải là 1:1. Bạn bị giới hạn ở 40 ký tự cho dòng tiêu đề quảng cáo ở cột bên phải và không có khoảng trống cho bất kỳ nội dung nào khác.

Sơ lược về kích thước quảng cáo ở cột bên phải của Facebook:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB cho hình ảnh; 4 MB cho video
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 600 x 600 pixel cho hình ảnh; 120 x 120 pixel cho video
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1

Kích thước quảng cáo video trong luồng trên Facebook

Quảng cáo video trong luồng của Facebook cũng sử dụng định dạng quay vòng, ngoại trừ những quảng cáo này xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Facebook Live của người dùng. Nói cách khác, khi ai đó đang xem video Trực tiếp trên Facebook, quảng cáo video trong luồng của bạn có thể xuất hiện sau khi người dùng đã theo dõi ít nhất một phút. Không giống như quảng cáo ở cột bên phải, quảng cáo video trong luồng trên Facebook chỉ xuất hiện cho người dùng di động.

Bạn có thể sử dụng hai đến 10 video cho băng chuyền quảng cáo video trong luồng của mình, mỗi video có thời lượng từ một giây đến 240 phút. Video có thể có kích thước tối đa bốn gigabyte. Tỷ lệ hình ảnh cần phải là 1: 1 và bạn cũng cần độ phân giải ít nhất 1080 x 1080 pixel, mặc dù không có độ phân giải tối đa.

Tại đây, bạn cũng có không gian để sao chép. Điều này bao gồm dòng tiêu đề 40 ký tự và mô tả 20 ký tự và 125 ký tự cho văn bản chính.

Sơ lược về kích thước quảng cáo video trong luồng trên Facebook:

 • Kích thước tệp tối đa: 4 GB
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 120 x 120 pixel
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1

Kích thước quảng cáo trên Facebook Marketplace

Bạn cũng có thể chạy quảng cáo trên Facebook Marketplace, đây là tính năng Craigslist-esque của mạng xã hội, nơi người dùng có thể quảng cáo và duyệt qua các mặt hàng để bán. Trang thông tin trên Facebook Marketplace là miễn phí cho người dùng và nhà quảng cáo cũng có thể trả tiền để đặt quảng cáo của họ trên phần này của trang web.

Quảng cáo trên Facebook Marketplace chia sẻ các nguyên tắc về kích thước giống như quảng cáo video trong luồng: hai đến 10 video, mỗi video từ một giây đến 240 phút; lên đến 30 megabyte cho hình ảnh và bốn gigabyte cho video; độ phân giải ít nhất 1080 x 1080 pixel (không tối đa); và tỷ lệ hình ảnh 1:1.

Bạn cũng có các nguyên tắc tương tự để sao chép: 40 ký tự cho dòng tiêu đề, 20 ký tự cho mô tả và 125 ký tự cho văn bản chính.

Sơ lược về kích thước quảng cáo trên Facebook Marketplace:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB cho hình ảnh; 4 GB cho video
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 600 x 600 pixel cho hình ảnh; 120 x 120 pixel cho video
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1

Kích thước quảng cáo Bài viết tức thời trên Facebook

Bài viết tức thời trên Facebook được hiển thị cho người dùng thiết bị di động để tối ưu hóa trải nghiệm nội dung. Các loại quảng cáo Facebook này ưu tiên nội dung và thường bao gồm một lượng lớn nội dung để người dùng đọc. Đó là lý do tại sao chúng được tối ưu hóa đặc biệt cho người dùng thiết bị di động—để làm cho nội dung dễ hiểu và tương tác hơn từ một thiết bị nhỏ hơn.

Kích thước quảng cáo trên Facebook cho Bài viết tức thời tương tự như các loại quảng cáo khác. Bạn có thể có hai đến 10 hình ảnh hoặc video, 30 megabyte cho hình ảnh và bốn gigabyte cho video. Video có thể dài từ một giây đến 240 phút. Bạn sẽ cần tỷ lệ hình ảnh 1: 1 và độ phân giải ít nhất là 1080 x 1080 pixel.

Một lần nữa, bạn có không gian cho dòng tiêu đề, mô tả và văn bản chính. Bạn có các yêu cầu tương tự như các loại khác, lần lượt là 40 ký tự, 20 ký tự và 125 ký tự.

Sơ lược về kích thước quảng cáo Bài viết tức thời trên Facebook:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB cho hình ảnh; 4 GB cho video
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 600 x 600 pixel cho hình ảnh; 120 x 120 pixel cho video
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1

Kích thước quảng cáo trên Facebook Stories

Facebook Stories tương tự như Instagram Stories — những bài đăng này sẽ hết hạn sau 24 giờ, vì vậy người dùng chỉ có thể xem chúng trong một thời gian giới hạn. Người dùng cuộn qua Facebook Stories từ những người và trang họ theo dõi và họ thấy quảng cáo không liên tục.

Quảng cáo trên Facebook Stories hay còn gọi là Quay vòng có thể mở rộng, quảng cáo có tối đa ba thẻ hình ảnh và bạn không thể sử dụng video. Mỗi hình ảnh có thể có kích thước tối đa 30 megabyte, với chiều rộng 500 pixel. Facebook khuyên bạn nên để ít nhất 250 pixel ở cả đầu và cuối hình ảnh để dành không gian cho lời kêu gọi hành động và văn bản khác trong ứng dụng. Tỷ lệ hình ảnh phải là 1:1 và độ phân giải ít nhất là 1080 x 1080 pixel. Bạn cũng có 125 ký tự cho văn bản chính.

Sơ lược về kích thước quảng cáo trên Facebook Stories:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB
 • Kích thước hình ảnh tối đa: rộng 500 pixel
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1

Kích thước quảng cáo bộ sưu tập trên Facebook

Quảng cáo bộ sưu tập Facebook xuất hiện trong nguồn cấp tin tức của người dùng và là định dạng quảng cáo lý tưởng cho các thương hiệu thương mại điện tử nói riêng. Những quảng cáo này đưa người dùng đến trải nghiệm tức thì trên Facebook, đây là trang đích toàn màn hình trong ứng dụng dành riêng cho việc giới thiệu thương hiệu và sản phẩm của bạn. Người dùng có thể mua sắm trực tiếp từ các trang đích này.

Quảng cáo bộ sưu tập trên Facebook có hình ảnh bìa hoặc video cùng với ba hình ảnh sản phẩm riêng lẻ—tất cả đều có chung nguyên tắc về kích thước. Hình ảnh có thể lên đến 30 megabyte—video lên đến bốn gigabyte—và có độ phân giải ít nhất 1080 x 1080 pixel và tỷ lệ hình ảnh 1:1.

Bạn cũng nhận được 40 ký tự cho một dòng tiêu đề và 125 ký tự cho văn bản chính.

Sơ lược về kích thước quảng cáo bộ sưu tập trên Facebook:

 • Kích thước tệp tối đa: 30 MB cho hình ảnh; 4 GB cho video
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 600 x 600 pixel cho hình ảnh; 120 x 120 pixel cho video
 • Độ phân giải: ít nhất 1080 x 1080 pixel; không có độ phân giải tối đa
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1

Để biết thêm thông tin chi tiết, Hãy liên hệ với PAM và thầy giảng viên đại học/ Chuyên gia Marketing bài bản và chuyên nghiệp từ năm 2008-nay để được tư vấn, trợ giúp và mua các khóa học, các gói tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, marketing, giúp bạn lập kế hoạch cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khóa học nghề Marketinghttps://pamarketing.vn/khoa-hoc-nghe-marketing-online/

Khóa học facebook Ads & Tiktok Ads 2022 : https://pamarketing.vn/facebook-tiktok-ads-2022/

Khóa học Tiktok Marketing :https://pamarketing.vn/khoc-hoc-tiktok/

Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tác giả Nguyễn Phan Anh Nếu các bạn hoặc các anh/chị cần tư vấn doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, tư vấn chiến lược kinh doanh, marketing online, quảng cáo trực tuyến, chuyển đổi số và xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc hợp tác đào tạo, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ với công ty PA Marketing hoặc chuyên gia Nguyễn Phan Anh của chúng tôi theo thông tin dưới đây.


Bài viết liên quan