KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

kỹ năng lập kế hoạch chiến lược

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược: Định nghĩa và ví dụ

Nếu bạn quan tâm đến nghề nghiệp như một nhà hoạch định chiến lược, có một số kỹ năng bạn nên nắm vững để thành công trong loại vị trí này. Các nhà hoạch định chiến lược chịu trách nhiệm tạo ra các chiến lược để tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình trong một tổ chức và phải có khả năng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm nghiên cứu, quản lý dự án và tạo danh mục đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu người lập kế hoạch chiến lược là gì, các kỹ năng chính của người lập kế hoạch chiến lược, cách cải thiện những kỹ năng này và cách làm nổi bật các kỹ năng của người lập kế hoạch chiến lược trong sơ yếu lý lịch và trong các cuộc phỏng vấn xin việc.

Nhà hoạch định chiến lược là gì?

Các nhà hoạch định chiến lược là những chuyên gia giúp tạo ra các chiến lược kinh doanh cho các tổ chức. Các chuyên gia này thường là các chuyên gia trong ngành mà họ làm việc để đưa ra các khuyến nghị khả thi nhằm hỗ trợ các công ty đạt được mục tiêu của họ. Các nhà hoạch định chiến lược phải biết rõ về nội dung và hoạt động của một công ty để tạo ra và trình bày thành công các chiến lược kinh doanh cho ban lãnh đạo của tổ chức và các bên liên quan.

Nhiệm vụ chung của các nhà hoạch định chiến lược bao gồm:

 • Phân tích mục tiêu và mục tiêu của một tổ chức.

 • Xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải tiến trong tổ chức.

 • Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng thị trường và ngành.

 • Tạo báo cáo liên quan đến các chiến lược để quản lý cấp cao xem xét.

 • Thuyết trình về kết quả nghiên cứu được thực hiện.

 • Theo dõi hiệu quả của các chiến lược và thực hiện các thay đổi khi cần thiết.

Hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu các nhà hoạch định chiến lược phải có bằng cử nhân về tiếp thị, kinh doanh, tài chính hoặc một lĩnh vực liên quan.

Ví dụ về kỹ năng lập kế hoạch chiến lược

Sau đây là một số kỹ năng chính mà các nhà hoạch định chiến lược cần có để thành công ở vị trí của họ:

Kỹ năng phân tích

Các nhà hoạch định chiến lược phải có khả năng phân tích các thông tin khác nhau và sử dụng thông tin này để tạo ra các kế hoạch chiến lược khả thi cho một tổ chức. Các ví dụ về phân tích mà một nhà hoạch định chiến lược có thể thực hiện bao gồm phân tích thị trường, phân tích dữ liệu và phân tích tính khả thi. Các kỹ năng phân tích tốt cho các nhà hoạch định chiến lược bao gồm:

 • Tư duy có hệ thống

 • Suy nghĩ logic

 • Suy luận suy luận

 • Lập luận quy nạp

Kĩ năng giao tiếp

Các nhà hoạch định chiến lược dành nhiều thời gian của họ để giao tiếp với những người khác về kế hoạch chiến lược và kinh doanh. Họ phải có khả năng truyền đạt một cách hiệu quả những phát hiện của họ và kế hoạch mà họ đã phát triển để hỗ trợ một công ty đạt được mục tiêu và mục tiêu của mình. Họ cũng phải là những người biết lắng nghe để nghe và hiểu được nhu cầu của toàn công ty cũng như nhu cầu cá nhân của nhân viên trong công ty. Ví dụ về các kỹ năng giao tiếp mà các nhà hoạch định chiến lược nên có bao gồm:

 • Đàm phán

 • Sự hợp tác

 • Tính thuyết phục

 • Lắng nghe tích cực

 • Những kĩ năng thuyết trình

 • Phê bình mang tính xây dựng

 • Nói trước công chúng

 • Giao tiếp bằng lời nói

 • Thông tin liên lạc bằng văn bản

 • Giao tiếp phi ngôn ngữ

Kỹ năng lãnh đạo

Nhiều nhà hoạch định chiến lược đang giữ vai trò lãnh đạo. Những người không giữ vai trò lãnh đạo vẫn phải có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ để giúp đồng nghiệp và người giám sát đạt được mục tiêu chung hỗ trợ các mục tiêu chung của công ty. Các nhà hoạch định chiến lược ở vị trí lãnh đạo thường giám sát một nhóm chiến lược và phải có khả năng thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhóm của họ để hoàn thành các mục tiêu.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Hầu hết các nhà hoạch định chiến lược được thuê để giải quyết các vấn đề cho một tổ chức. 

Ví dụ, nếu một công ty không đạt được các mục tiêu doanh thu của mình, một nhà hoạch định chiến lược có thể được thuê để đánh giá tình hình hiện tại của công ty và lập một kế hoạch khả thi để đạt được những mục tiêu đó. Họ phải có khả năng phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và sử dụng các phát hiện của mình để tạo ra các giải pháp khả thi. Các kỹ năng giải quyết vấn đề tốt cần có của các nhà hoạch định chiến lược bao gồm:

 • Quyết định

 • Liên lạc

 • Phân tích

 • Sáng tạo

 • Độ tin cậy

 • Lòng tin

Kỹ năng tư duy phản biện

Kỹ năng tư duy phản biện đề cập đến khả năng phân tích thông tin của một người và đưa ra kết luận khả thi dựa trên phán đoán khách quan. Các nhà hoạch định chiến lược phải đánh giá các nguồn khác nhau, bao gồm các dữ kiện và dữ liệu, và đưa ra kết luận dựa trên thông tin này. 

Ví dụ về các kỹ năng tư duy phản biện hỗ trợ một nhà hoạch định chiến lược ở vị trí của họ bao gồm:

 • Lập luận quy nạp

 • Suy luận suy luận

 • Khả năng thích ứng

 • Động não

 • Hội nhập

 • Chẩn đoán

 • Phân tích sự làm việc quá nhiều

 • Quản lý dữ liệu định lượng và định tính

Kỹ năng nghiên cứu

Các nhà hoạch định chiến lược phải là những nhà nghiên cứu xuất sắc vì phần lớn công việc của họ dựa trên việc thực hiện nghiên cứu và tạo ra các chiến lược khả thi phụ thuộc vào những phát hiện của họ. Kỹ năng nghiên cứu bao gồm một số kỹ năng khác như chú ý đến chi tiết, thu thập thông tin và giải thích thông tin. Các nhà hoạch định chiến lược thực hiện nhiều loại nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu thị trường và xu hướng.

Kỹ năng tiếp thị

Các nhà hoạch định chiến lược phải có kiến ​​thức chuyên sâu về thị trường mà họ làm việc. Họ phải thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các chiến lược tăng trưởng và giải pháp cho các vấn đề liên quan đến tiếp thị mà một công ty đang gặp phải. Họ cũng có thể giúp phát triển các chiến lược tiếp thị bằng cách giải thích các chiến lược tăng trưởng của tổ chức và xác định các vấn đề tiếp thị tiềm ẩn đang cản trở các chiến lược này.

Ví dụ về các kỹ năng tiếp thị mà các nhà hoạch định chiến lược nên hướng tới để thành thạo bao gồm:

 • Các khái niệm ứng dụng

 • Truyền thông xã hội

 • Đo lường tiếp thị

 • Truyền thông tiếp thị

 • Tập trung tạo điều kiện cho nhóm

 • Nghiên cứu truyền thông

Phát triển kinh doanh

Phát triển kinh doanh là một thành phần quan trọng của hoạch định chiến lược vì phần lớn việc lập kế hoạch này dựa trên việc giúp một công ty gia tăng giá trị của mình thông qua việc phát triển thị trường và khách hàng. Hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật phát triển kinh doanh hỗ trợ khả năng của nhà hoạch định chiến lược trong việc tạo ra các chiến lược hiệu quả giúp công ty đạt được mục tiêu của mình.

Công nghệ thông tin

Nhiều nhà hoạch định chiến lược dựa vào nhiều loại công nghệ thông tin khác nhau để hợp nhất dữ liệu và kết quả. Họ cũng có thể hỗ trợ bộ phận công nghệ thông tin của một tổ chức và tạo ra các kế hoạch để tăng hiệu quả của nó. 

Ví dụ về các kỹ năng công nghệ thông tin tốt mà các nhà hoạch định chiến lược cần có bao gồm:

 • Xử lý sự cố

 • Kiến thức máy tính

 • Khả năng sử dụng các chương trình và hệ thống máy tính khác nhau

 • Tháo vát

 • Tự động hóa

 • Phân tích dữ liệu

 • Cơ sở hạ tầng dữ liệu

 • Phân tích hệ thống

Cách cải thiện kỹ năng lập kế hoạch chiến lược

Sau đây là một số bước bạn có thể thực hiện để cải thiện kỹ năng lập kế hoạch chiến lược của mình:

 1. Thực hành hiểu bức tranh lớn. Các nhà hoạch định chiến lược phải có khả năng nhìn thấy bức tranh lớn hơn trước khi họ có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và hình thành các kế hoạch hiệu quả. Dành thời gian để thực hành hiểu hoàn toàn một tình huống từ quan điểm toàn cảnh dựa trên thông tin bạn thu thập được. Bạn càng hiểu rõ về một tình huống, bạn càng có nhiều khả năng lường trước rủi ro và tạo ra các chiến lược để tránh những rủi ro này và giúp công ty đạt được mục tiêu của mình.

 2. Tham gia một khóa học hoặc lớp học. Có một số khóa học và lớp học lập kế hoạch chiến lược có sẵn. Nhiều khóa học trong số này là miễn phí và có thể hoàn thành trực tuyến, vì vậy bạn có thể tham gia vào những lúc rảnh rỗi.

 3. Tìm một người cố vấn. Tìm một người mà bạn tin tưởng có kỹ năng lập kế hoạch chiến lược xuất sắc và yêu cầu họ làm cố vấn cho bạn. Một người cố vấn có thể giúp hướng dẫn bạn phát triển các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và cung cấp phản hồi khi cần thiết để giúp bạn đi đúng hướng.

 4. Tập trung vào việc đặt những câu hỏi đúng. Các nhà hoạch định chiến lược phải biết những câu hỏi phù hợp cần đặt ra để tạo ra một chiến lược khả thi cho phép một công ty đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình. Hãy dành thời gian thực hành đặt những câu hỏi phù hợp trong mọi tình huống để củng cố kỹ năng tư duy chiến lược của bạn.

 5. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe của bạn. Một phần lớn của hoạch định chiến lược là lắng nghe những gì công ty cần và sử dụng thông tin đó để tạo ra các chiến lược hiệu quả. Thực hành kỹ năng lắng nghe của bạn bất cứ khi nào có thể bằng cách giữ một tâm trí cởi mở, luôn cởi mở với phản hồi từ người khác và chú ý lắng nghe khi nói chuyện với người khác.

Kỹ năng hoạch định chiến lược tại nơi làm việc

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể sử dụng các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược trong công việc:

 • Xác định điểm yếu và điểm mạnh trong tổ chức của bạn. Phần lớn việc lập kế hoạch chiến lược liên quan đến việc đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của công ty và xác định chiến lược để phù hợp với chúng. Hãy xem tổ chức của bạn làm tốt những gì bên cạnh những lĩnh vực cần cải thiện. Làm như vậy cho phép bạn đề ra chiến lược cải thiện các lĩnh vực cần thiết và tận dụng thế mạnh hiện tại của tổ chức.

 • Thực hành giao tiếp tốt. Giao tiếp là nền tảng của việc lập kế hoạch chiến lược và là điều bạn nên thực hành thường xuyên để trở thành một nhà hoạch định chiến lược hiệu quả. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp tốt bất cứ khi nào có thể, chẳng hạn như khi thực hiện nghiên cứu và truyền đạt những phát hiện của bạn và giải thích một chiến lược được đề xuất cho các bên liên quan.

 • Ưu tiên các mục tiêu của bạn. Xác định các mục tiêu chính mà một công ty muốn đáp ứng là rất quan trọng khi thực hành hoạch định chiến lược. Làm rõ những mục tiêu này và sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên mức độ quan trọng. Đảm bảo các mục tiêu của bạn có thể đo lường được và dễ dàng được giải thích bởi những người khác và chúng hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của tổ chức bạn.

 • Thực hiện các mục tiêu SMART. Mục tiêu SMART, viết tắt của các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và dựa trên thời gian, là một công cụ được nhiều nhà hoạch định chiến lược sử dụng. Việc chia nhỏ các mục tiêu chiến lược bằng kỹ thuật SMART đảm bảo bạn thiết lập một khuôn khổ hợp lý cho từng mục tiêu và giúp bạn đạt được những mục tiêu này dễ dàng hơn.

 • Vẫn cởi mở. Các nhà hoạch định chiến lược phải cởi mở để đánh giá các tình huống và dữ liệu khác nhau và sử dụng thông tin này để hình thành các chiến lược khả thi. Tư duy cởi mở đòi hỏi bạn phải gạt những phán xét và thành kiến ​​của mình sang một bên để phân tích thông tin một cách khách quan hơn.

 • Thực hành tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo là một thành phần chính của tư duy phản biện, một kỹ năng mà tất cả các nhà hoạch định chiến lược nên sở hữu. Thực hành tư duy sáng tạo trong công việc bất cứ khi nào có thể và cố gắng phát triển nhiều hơn một giải pháp cho một vấn đề nhất định.

Cách làm nổi bật các kỹ năng của người lập kế hoạch chiến lược

Sau đây là những cách bạn có thể làm nổi bật các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược của mình trên sơ yếu lý lịch, thư xin việc và trong các cuộc phỏng vấn xin việc:

Trên sơ yếu lý lịch và thư xin việc của bạn

Trong sơ yếu lý lịch của bạn, hãy bao gồm một số kỹ năng lập kế hoạch chiến lược chính trong phần “kỹ năng”. Bạn nên chọn những kỹ năng phù hợp với vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Một cách tốt để xác định kỹ năng nào cần đưa vào sơ yếu lý lịch của bạn là xem lại bài đăng tuyển dụng và xác định bất kỳ từ khóa nào được sử dụng để mô tả các nhiệm vụ và yêu cầu đối với ứng viên. Bạn cũng có thể đề cập đến các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược trong phần “lịch sử công việc” của sơ yếu lý lịch của bạn. Đối với mỗi kỹ năng bạn đề cập, hãy cung cấp một ví dụ có thể định lượng thể hiện kết quả tích cực thu được khi sử dụng kỹ năng đó.

Bạn cũng có thể nêu bật các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược của mình trên thư xin việc. Chọn hai hoặc ba kỹ năng và trình bày chi tiết chúng trong phần nội dung thư xin việc của bạn.

Trong một cuộc phỏng vấn việc làm

Một cuộc phỏng vấn xin việc cung cấp một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về các kỹ năng hoạch định chiến lược của bạn. Nhiều nhà quản lý tuyển dụng sẽ hỏi những câu hỏi liên quan trực tiếp đến kỹ năng của bạn, vì vậy hãy chuẩn bị đến buổi phỏng vấn để cung cấp các ví dụ về cách bạn đã sử dụng các kỹ năng hoạch định chiến lược khác nhau ở các vị trí trước đây. Bạn cũng có thể đề cập đến bất kỳ kỹ năng nào mà người quản lý tuyển dụng không đưa ra.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Hãy liên hệ với PAM và thầy giảng viên đại học/ Chuyên gia Marketing bài bản và chuyên nghiệp từ năm 2008-nay để được tư vấn, trợ giúp và mua các khóa học, các gói tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, marketing, giúp bạn lập kế hoạch cực kỳ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khóa học nghề Marketinghttps://pamarketing.vn/khoa-hoc-nghe-marketing-online/

Khóa học facebook Ads & Tiktok Ads 2022 : https://pamarketing.vn/facebook-tiktok-ads-2022/

Khóa học Tiktok Marketing :https://pamarketing.vn/khoc-hoc-tiktok/

Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tác giả Nguyễn Phan Anh Nếu các bạn hoặc các anh/chị cần tư vấn doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, tư vấn chiến lược kinh doanh, marketing online, quảng cáo trực tuyến, chuyển đổi số và xử lý khủng hoảng truyền thông, hoặc hợp tác đào tạo, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ với công ty PA Marketing hoặc chuyên gia Nguyễn Phan Anh của chúng tôi theo thông tin dưới đây.


Bài viết liên quan