87 link hỗ trợ facebook hữu dụng cần phải biết

87 link hỗ trợ facebook hữu dụng cần phải biết
 1. Trung tâm trợ giúp

https://www.facebook.com/help

 1. Trò chuyện với đội ngũ tư vấn

https://www.facebook.com/business/form/chat

 1. Liên hệ với đội ngũ tư vấn

https://www.facebook.com/business/contact-us

 1. Liên hệ đê bắt đầu quảng cáo

https://www.facebook.com/business/contact-us//

 1. Chỉ định một người đóng góp sao

https://www.facebook.com/help/contact/460791717379257

 1. Hỗ trợ và phản hồi về chuyên môn

https://www.facebook.com/help/contact/691107460987854

 1. Các câu hỏi về chính sách dữ liệu

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

 1. Gửi phản hồi về tính năng của facebook

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

 1. Gửi báo cáo hoặc phản hồi về ảnh bị lỗi

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

 1. Báo cáo hoặc cung cấp phản hồi về vấn đề liên quan đến facebook local currency migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

 1. Phản hồi về facebook cho mọi điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

 1. Yêu cầu đăng nhập để xem lỗi của trang

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

 1. Trang chủ: mobile OEM và quyền lợi điều hành

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

 1. Đăng kí thanh toán cho nhà phát triển-bổ sung thông tin

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417

 1. Báo cáo sự phát hành webcam videos trên facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

 1. Hướng dẫn quảng cáo facebook

https://www.facebook.com/business/ads-guide

 1. Chính sách quảng cáo

https://www.facebook.com/policies/ads/

 1. Kiểm tra văn bản hình ảnh

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

 1. Báo cáo một hình ảnh hoặc video vi phạm quyền riêng tư trên instagram

https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

 1. Yêu cầu đăng nhập mỗi lần

https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478

 1. Địa chỉ email đã được sử dụng

https://help.instagram.com/contact/151081798582137

 1. Báo cáo người dùng chưa đủ tuổi sử dụng Instagram

https://help.instagram.com/contact/723586364339719

 1. Báo cáo tài khoản một người đã qua đời để tưởng nhớ trên instagram

https://help.instagram.com/contact/452224988254813

 1. Yêu cầu truy cập vào cổng đối tác di động

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

 1. Các yêu cầu về dữ liệu cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

 1. Quảng cáo facebook API ứng dụng truy cập chuẩn

https://www.facebook.com/business/standardadsapi

 1. Đưa ra phản hồi cho khả năng truy cập và công nghệ hỗ trợ Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

 1. Giới hạn truy cập

https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

 1. Quản lí kinh doanh ứng dụng hóa đơn

https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

 1. Quảng cáo đang chờ xem xét

https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

 1. Kháng nghị mẫu quảng cáo không được phê duyệt

 https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

 1. Quản lí thanh toán và quảng cáo bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

 1. Trợ giúp tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

 1. Yêu cầu thanh toán bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

 1. Phản hồi về quảng cáo lượt thích trang

https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

 1. Yêu cầu cho cộng đồng-tạo trang phê bình

https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537

 1. Báo cáo các vấn đề về trang chủ hoặc bảng tin

https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

 1. Kiểm tra an toàn quản trị trang

https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

 1. Kháng cáo sự không xuất bản trang

https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

 1. Trang không xuất hiện trong tìm kiếm

https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

 1. Phản hồi về trang

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

 1. Báo cáo trang bị tấn công

https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353

 1. Website hoặc nội dung bị khóa

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

 1. Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281

 1. Trợ giúp phát triển trang

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628

 1. Phản hồi về sự hiểu biết các trang

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

 1. Mẫu báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

 1. Mẫu báo cáo vi phạm thương hiệu

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

 1. Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

 1. Báo cáo hàng giả

https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065

 1. Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

 1. Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

 1. Nhận hỗ trợ thanh toán trên facebook

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

 1. Phương thức thanh toán bị treo

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

 1. Câu hỏi về thanh toán quảng cáo

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

 1. Hỗ trợ thanh toán bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-không đủ tiêu chuẩn

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

 1. Bị vô hiệu hóa nhiều tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-dưới 13 tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-xác nhận nhận diện với facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

 1. Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

 1. Tài khoản cá nhân được kỉ niệm

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

 1. Tài khoản cá nhân của tôi bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

 1. Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-xác nhận nhận diện

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

 1. Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

 1. Yêu cầu dữ liệu trẻ em

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

 1. Báo cáo tài khoản dưới 13 tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

 1. Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

 1. Các yêu cầu về dữ liệu cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

 1. Báo cáo dăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

 1. Thay đổi tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

 1. Yêu cầu xoá tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

 1. Yêu cầu tưởng niệm tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192

 1. Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

 1. Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

 1. Không nhận được xác nhận qua email

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

 1. Địa chỉ email đã được sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

 1. Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

 1. Hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

 1. Kiểm tra an ninh ngăn chặn đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

 1. Báo cáo sự cố với các tin nhắn facebook di động

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

 1. Báo cáo sự cố với facebook trên di động

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

 1. Thay đổi tên theo ngôn ngữ

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

 1. Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

 1. Quyền riêng, yêu cầu xóa video

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

 1. Quyền riêng, yêu cầu xóa ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

>>> Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục TẠI ĐÂY.Bài viết liên quan