Cách tạo quy tắc tự động điều chỉnh ngân sách hoặc giá thầu của tôi?

Khung đăng ký Facebook

Bạn có thể tạo quy tắc tự động thay đổi chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo hay gửi thông báo khi chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn đáp ứng các điều kiện của quy tắc. Quy tắc của bạn chạy liên tục (thường là 30 phút một lần) cho đến khi bạn tắt quy tắc.

Tìm hiểu thêm khóa học: Facebook Marketing toàn diện do Pa-Marketing cung cấp

Tạo quy tắc bằng power Editor

Quy tắc 1.

Đi tới Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor

Quy tắc 2.

Nhấp để chọn hộp bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn áp dụng quy tắc.

Quy tắc 3.

Nhấp vào Tạo quy tắc. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để bạn có thể thiết lập quy tắc

Quy tắc 4.

Trong phần Áp dụng quy tắc cho, hãy mở menu thả xuống và chọn vị trí bạn muốn áp dụng quy tắc

Quy tắc 5.

Trong phần Hành động, hãy mở menu thả xuống và chọn hành động bạn muốn quy tắc thực hiện khi chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo

Tạo quy tắc bằng power Editor
Tạo quy tắc bằng power Editor
Quy tắc 6.

Trong phần Điều kiện, chọn điều kiện sẽ khởi chạy quy tắc, sau đó nhấp vào Thêm. Để thêm các điều kiện khác, hãy nhấp vào +.
Mẹo: Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian và khoảng thời gian ghi nhận cho quy tắc. Nếu bạn muốn điều chỉnh số ngày sử dụng dữ liệu sẽ thu thập trong quy tắc, hãy mở menu thả xuống Khoảng thời gian và chọn một khoảng thời gian. Nếu bạn muốn theo dõi số hành động đã thực hiện đối với quảng cáo trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy nhấp vào Thay đổi khoảng thời gian ghi nhận và chọn khoảng thời gian ghi nhận cho lượt xem và lần nhấp.

Quy tắc 7.

Xác nhận loại thông báo mà bạn muốn nhận. Bạn sẽ luôn nhận được thông báo trên Facebook cho quy tắc nhưng bạn có thể nhấp vào hộp Email nếu cũng muốn nhận email.
Mẹo: Bạn cũng có thể thêm người đăng ký vào quy tắc để họ có thể nhận được thông báo. Tính năng này hữu ích nếu bạn có nhiều người trên tài khoản quảng cáo.

Quy tắc 8.

Nhập tên cho quy tắc, sau đó nhấp vào Tạo. Quy tắc của bạn đang hoạt động và bạn có thể theo dõi tất cả hoạt động của quy tắc trong Quy tắc tự động.

Ví dụ về quy tắc tự động:

Bạn muốn nhận thông báo khi chi phí trên mỗi lần hiển thị lớn hơn $1,00. Bạn chỉ muốn nhận thông báo về kết quả với khoảng thời gian ghi nhận lượt xem bài viết trong 7 ngày trong vòng 7 ngày qua. Để thực hiện điều này, bạn sẽ tạo quy tắc với thông tin sau

Hành động:

Chọn Chỉ gửi thông báo từ menu thả xuống.

Điều kiện:

Chọn CPM và lớn hơn, nhập $1,00 vào trường, sau đó nhấp vào Thêm. Quy tắc của bạn sẽ có dạng như CPM > $1,00.

Khoảng thời gian:

Chọn 7 ngày qua trong menu thả xuống.

Khoảng thời gian ghi nhận:

Nhấp vào Thay đổi khoảng thời gian ghi nhận, sau đó chỉ chọn 7 ngày cho số lượt xem.
Sau khi tạo quy tắc này, bạn sẽ nhận được thông báo khi chi phí trên mỗi lần hiển thị lớn hơn $1,00 trong 7 ngày qua và khi mọi người xem quảng cáo của bạn trong vòng 7 ngày.
Vừa rồi là cách tạo quy tắc ( Rule ) facebook, giúp các nhà quảng cáo trở lên chuyên nghiệp hơn, hoặc giúp bạn có thể tạo nhà quảng cáo hấp dẫn hơn.

Tìm hiểu thêm các kiến thức về Marketing Online tại PA MarketingBài viết liên quan