Giao diện cơ bản của Google Analytic

luồng lưu lượng truy cập

Ở phần trước, mình đã giới thiệu với các bạn các khái niệm cốt lõi trong Google Analytics.
Ở bài này, mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn về Giao diện cơ bản của Google Analytic.

1. Google Analytics: Làm việc với các số liệu Báo cáo và Đối tượng

Thứ nguyên và số liệu

Thứ nguyên và số liệu
Thứ nguyên và số liệu

Mỗi người dùng mang theo thông tin khác nhau, được phân loại theo từng danh mục trong Analytics. Các trang Website cũng chứa những thông tin mô tả tương ứng.
Thứ nguyên là các đặc tính người dùng hoặc trang Web, được quyết định trước khi việc truy cập diễn ra.
Số liệu là các giá trị được tính toán cho lần truy cập này, và được tính bằng số đếm hoặc một tỉ lệ.

Thiết lập thời gian tùy chỉnh

Thiết lập thời gian tùy chỉnh
Thiết lập thời gian tùy chỉnh
  • Sử dụng lịch biểu để thiết lập thời gian tùy chỉnh.
  • Bạn sẽ có thể quan sát được xu hướng người dùng trang Web thông qua biểu đồ và số liệu tương ứng với thời gian được chọn.

Thiết lập so sánh thời gian

thiết lập so sánh thời gian
thiết lập so sánh thời gian

Sắp xếp biểu đồ theo ngày, tuần và tháng

Sắp xếp biểu đồ theo ngày, tuần và tháng
Sắp xếp biểu đồ theo ngày, tuần và tháng

Lựa chọn các quãng thời gian khác nhau để hiển thị số liệu theo ngày, tuần, hoặc tháng

Chú thích

chú thích
Dán chú thích cho một số ngày cụ thể

Dán chú thích cho một số ngày cụ thể

Số liệu có ý nghĩa gì?

Số liệu có ý nghĩa gì?
ý nghĩa của số liệu

Số liệu là một hình thức đo đạc, đóng vai trò “Cột” trong các bảng biểu .

Biểu đồ số liệu
Biểu đồ số liệu
Biểu đồ số liệu

Nhấp vào một số liệu trong bảng thống kê để xem biểu đồ cho số liệu này

So sánh hai số liệu

So sánh hai số liệu
So sánh hai số liệu

So sánh hai số liệu thông qua biểu đồ

Thứ nguyên

thứ nguyên
thứ nguyên

– Thứ nguyên thể hiện các đặc tính của người dùng, hoặc trang mà họ đã đọc trên Website
– Đóng vai trò “Hàng” trong các bảng biểu
– Một thứ nguyên sẽ được chia thành các phân đoạn khác nhau

Thứ nguyên là gì?

thứ nguyên là gì?
thứ nguyên là gì?

Thứ nguyên mô tả các thuộc tính. Ví dụ:
– Thành phố hoặc châu lục nơi lượt truy cập phát sinh.
– Nguồn đem đến lượt truy cập; ví dụ: “ Google” hoặc “ Example.com”

Thứ nguyên và bảng số liệu

Thứ nguyên và bảng số liệu
Thứ nguyên và bảng số liệu

Bảng sau hiển thị số liệu theo trình duyệt. “ Trình duyệt” ở đây đóng vai trò thứ nguyên.

Thứ nguyên và bảng số liệu

Thứ nguyên và bảng số liệu
Thứ nguyên và bảng số liệu

Trong bảng này, “Hệ điều hành” là thứ nguyên

Thứ nguyên phụ

Thứ nguyên phụ
Thứ nguyên phụ

Hãy thêm “ Trình duyệt” vào thành Thứ nguyên phụ

Thứ nguyên phụ

Thứ nguyên phụ
Thứ nguyên phụ

Bảng sau cho thấy số liệu được sắp xếp theo hệ điều hành và trình duyệt

Tính năng lọc cho bảng biểu

tính năng lọc cho bảng biểu
tính năng lọc cho bảng biểu

Bạn có thể lọc ra các số liệu được bao gồm cho bảng biểu theo các nguyên tắc được mong muốn

Báo cáo- Chế độ xem dữ liệu

Báo cáo- Chế độ xem dữ liệu
Báo cáo- Chế độ xem dữ liệu

Báo cáo- Chế độ xem phần trăm

Báo cáo- Chế độ xem phần trăm
Báo cáo- Chế độ xem phần trăm

Báo cáo- Chế độ xem hiệu suất

Báo cáo- Chế độ xem hiệu suất
Báo cáo- Chế độ xem hiệu suất

Báo cáo- Chế độ xem so sánh

Báo cáo- Chế độ xem so sánh
Báo cáo- Chế độ xem so sánh

Báo cáo- Chế độ xem Xoay vòng

Báo cáo- Chế độ xem Xoay vòng
Báo cáo- Chế độ xem Xoay vòng

Phân đoạn nâng cao

Phân đoạn nâng cao
Phân đoạn nâng cao

Tỷ lệ khách mới so với trở lại

So sánh các phân đoạn

So sánh các phân đoạn
So sánh các phân đoạn

Luồng lưu lượng truy cập

luồng lưu lượng truy cập
luồng lưu lượng truy cập

Luồng lưu lượng truy cập

luồng lưu lượng truy cập
luồng lưu lượng truy cập

Luồng lưu lượng truy cập

luồng lưu lượng truy cập
luồng lưu lượng truy cập

Báo cáo Nguồn lưu lượng truy cập

luồng lưu lượng truy cập
luồng lưu lượng truy cập

– Chia nhỏ số liệu thống kê dựa trên những nguồn lưu lượng truy cập trang Web khác nhau
– Bạn có thể so sánh các xu hướng người dùng và hiệu suất trang Web dựa trên các nguồn lưu lượng này để tìm ra nguồn truy cập nào đang đem lại các truy cập người dùng mong muốn

Cách người dùng truy cập vào trang Web

luồng lưu lượng truy cập
Cách mà người dùng truy cập vào trang Web

– Người dùng tới thẳng trang
– Người dùng tới thông qua một trang Web khác
– Người dùng tới thông qua một công cụ tìm kiếm

Điều gì tạo nên nguồn truy cập tốt?

Điều gì tạo nên nguồn truy cập tốt?
Điều gì tạo nên nguồn truy cập tốt?

Báo cáo tất cả lưu lượng truy cập

Báo cáo tất cả lưu lượng truy cập
Báo cáo tất cả lưu lượng truy cập

Từ khóa

Từ khóa
Từ khóa

Trang đích từ khóa

trang đích từ khóa
trang đích từ khóa

2. Tìm hiểu báo cáo nội dung

Trang, tiêu đề trang, Báo cáo chi tiết về nội dung

tìm hiểu báo cáo nội dung
Trang, tiêu đề trang, Báo cáo chi tiết về nội dung

– Sắp xếp theo các đường link trang web
– Sắp xếp theo tiêu đề các trang dựa trên tag <Title>
– Báo cáo chi tiết về nội dung cho thấy đường dẫn và trang

Tóm tắt điều hướng

Tóm tắt điều hướng
Tóm tắt điều hướng

Link tới báo cáo Tóm tắt điều hướng có thể được tìm từ tab “ Tất cả các trang”
>>> Bài viết khác cùng chuyên mục SEO

Tóm tắt điều hướng

Tóm tắt điều hướng
Tóm tắt điều hướng

Nguồn: Tổng hợp.Bài viết liên quan