Cách tạo cửa hàng trên Zalo- Zalo Shop

23 công việc SEO quan trọng không thể thiếu trong năm 2017

1.Đăng nhập vào:  https://oa.zalo.me/

2.Chọn “cửa hàng”.

Chọn “cửa hàng”.
Cửa hàng

– Sản phẩm:

Cửa hàng >> Sản phẩm >> Thêm sản phẩm.

Sản phẩm
Thêm sản phẩm
Nhập thông tin sản phẩm:

– Tên sản phẩm: tối đa 200 ký tự.
– Giá: nhập đúng cấu trúc VNĐ. Ví Dụ: 100000, không nhập 100.
– Hình ảnh: 500×500 pixels (dung lượng <1MB, định dạng JPEG  hoặc PNG).
– Danh mục -> Chọn “THÊM” để tạo danh mục

Sản phẩm
Tạo danh mục sản phẩm

Sau khi đăng sản phẩm thành công sẽ trong tình trạng chờ duyệt. Thời gian duyệt trong vòng 04h làm việc.

sản phẩm
Chờ duyệt sản phẩm mới

– Thiết lập cửa hàng:

Thiết lập cửa hàng
Thiết lập cửa hàng
Thiết lập cửa hàng: màn hình khởi tạo thiết lập giao diện cửa hàng bao gồm 3 phần:

– Thiết lập giao diện cửa hàng: thiết lập hiển thị sản phẩm trên cửa hàng (1).
– Link cửa hàng và mã QR: đường dẫn dẫn đến trang cửa hàng (2).
– Chính sách giao hàng: thiết lập chính sách giao hàng của Shop (3).

Thiết lập cửa hàng
Thiết lập giao diện cửa hàng và chính sách giao hàng

Thiết lập hiển thị sản phẩm trên cửa hàng cho phép Admin tùy chỉnh việc hiển thị sản phẩm trên các khu vực khác nhau của cửa hàng. Các khu vực hiển thị sản phẩm bao gồm:

Thiết lập cửa hàng
Các khu vực hiển thị
– Khu vực “Banner”:

hiển thị banner của các chương trình giảm giá, tối đa chọn được 3 chương trình giảm giá. Hãy chọn những chương trình đặc sắc nhất vì banner là khu vực có độ ưu tiên hiển thị cao nhất. (Ảnh quy định kích thước 750x220px. Mỗi ảnh tối đa 1 MB).

Khu vực “Sản phẩm Hot/Sản phẩm đề xuất”:

Admin có thể tùy ý chọn lựa sản phẩm cho khu vực hot cũng như khu vực sản phẩm đề xuất. Tuy nhiên, sản phẩm hiển thị ở hai khu vực này không được trùng lặp nhau.

Khu vực “Giảm giá”:

hiển thị chương trình giảm giá và chỉ một chương trình giảm giá được hiển thị ở khu vực này.

Khu vực “Danh mục nổi bật”:

Hiển thị danh mục sản phẩm và chỉ được chọn 1 danh mục duy nhất.

Giảm giá:

quy tắc chung cho việc tạo giảm giá là tại một thời điểm, một sản phẩm chỉ có thể tham gia duy nhất một chương trình giảm giá. Thiết lập cửa hàng >> Giảm giá >>  Thêm.

thiết lập của hàng
Chương trình giảm giá

Nhập thông tin nội dung chương trình giảm giá >> Chọn sản phẩm áp dụng:
Tất cả: áp dụng giảm giá cho tất cả sản phẩm đang có tại cửa hàng

Chọn theo giá

áp dụng giảm giá cho các sản phẩm có khoảng giá (giá từ -> giá đến). Hệ thống sẽ giảm theo điều kiện đã chọn. VD: Giảm 5% cho tất cả sản phẩm có giá từ 150k đến 200k.

Chọn sản phẩm:

admin sẽ chủ động chọn sản phẩm cần giảm giá.

thiết lập của hàng
Chọn sản phẩm áp dụng giảm giá
thiết lập cửa hàng
Danh sách sản phẩm giảm giá

Điều kiện hiển thị: OA có ít nhất 1 sản phẩm đã được duyệt và không bị ẩn.

Mở chức năng hiển thị cửa hàng trên trang profile:

Vào phần quản lý >> thông tin tài khoản >> cửa hàng >> chọn hiển thị.

thiết lập cửa hàng
Điều kiện hiển thị cửa hàng
Sau khi thiết lập cửa hàng thành công, người dùng Zalo có thể ghé thăm cửa hàng qua các cổng:
thiết lập cửa hàng
Cách đi tới Zalo shop
thiết lập cửa hàng
Các cách đi tới Zalo shop.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Quản lý tài khoản official account


Bài viết liên quan