Lệnh hiệu chỉnh Levels và Curves trong nhóm Adjusment layer Photoshop

PA Marketing xin giới thiệu với các bạn chức năng của lệnh hiệu chỉnh Levels và Curves trong nhóm Adjusment layer photoshop.

1. Lệnh Levels trong nhóm Adjustment layer Photoshop

Dùng để cân chỉnh ánh sáng và màu sắc của hình ảnh qua các vùng sáng, tối và trung tính của hình ảnh.

– Sử dụng Levels để cân chỉnh sáng tối

Click chọn Levels… từ adjusment layer trong bảng layers panel hoặc vào menu Image > Adjustment > Levels…
Sử dụng Levels để cân chỉnh sáng tối
Lệnh hiệu chỉnh Levels trong nhóm adjusment layer
 • Chọn kênh tổng hợp (RGB hoặc CMYK) trong mục Chanel.
 • Để cân chỉnh vùng tối, kéo điểm neo màu đen từ trái sang phải, khi kéo thì vùng tối sáng tối hơn.
 • Để cân chỉnh vùng sáng, kéo điểm neo màu trắng từ phải sang trái, khi kéo thì vùng sáng càng sáng hơn
 • Để cân chỉnh vùng trung tính, kéo điểm neo sang trái để mở rộng vùng sáng, kéo sang phải để mở rộng vùng tối.
Lưu ý: đưa ảnh về đúng sáng bằng cách kéo điểm neo màu đen và màu trắng chạm vào 2 đầu của biểu đồ histogram

– Sử dụng Levels để cân chỉnh màu sắc

Chọn kênh muốn hiệu chỉnh trong mục Chanel.

 • Red: hiệu chỉnh màu đỏ (bên phải) và xanh cyan (bên trái).
 • Green: hiệu chỉnh màu xanh lá (bên phải), hồng magenta (bên trái).
 • Blue: hiệu chỉnh màu xanh dương (bên phải) và vàng (bên trái).
Lưu ý: Output Levels có công dụng ngược lại với Input Levels
Sử dụng Levels đê cân chỉnh màu sắc
Sử dụng Levels đê cân chỉnh màu sắc
 • Khi kéo điểm neo màu đen qua trái, vùng tối sẽ được sáng hơn, tạo lớp mù trên hình
 • Khi kéo điểm neo màu đen qua phải, vùng sáng sẽ tối hơn
 • Cân chỉnh Output Levels sẽ giảm tương phản để tạo hiệu ứng low-contrast. Cân chỉnh Input Levels sẽ tăng tương phản hơn mình

2. Lệnh Curves trong Adjusment Layer Photoshop

Curves
Lệnh hiệu chỉnh Curves trong nhóm Adjusment layer
 • Dùng để cân chỉnh ánh sáng và màu sắc của hình ảnh qua điểm sáng nhất, điểm tối nhất, điểm trung tính của hình ảnh, thể hiện trên các điểm điều chỉnh ứng với từng vị trí màu trên hình.
 • Mặc định, ánh sáng và màu sắc của hình được thể hiện bằng một đường chéo trên bản đồ. Cột bên trái ứng với vùng tối (shadows), 2 cột giữa ứng với vùng trung tính (midtones) và cột phải ứng với vùng sáng (highlights)
 • Biểu đồ nằm ngang thể hiện thông sống Input Levels, biểu đồ nằm dọc thể hiện thông số Output Levels.
 • Curves Adjusment có thể được sử dụng trên hình ảnh với hệ màu CMYK, Lab và Grayscale. Với hệ màu CMYK, biểu đồ thể hiện phần trăm của từng kênh màu. Với Lab và Grayscale, biểu đồ thể hiện ánh sáng của hình.

– Sử dụng  Curves để cân chỉnh sáng tối

 • Click chọn Curves… từ adjustment layer trong bảng Layer Panel hoặc vào menu Image > Adjustments > Curves
 • Chọn kênh tổng hợp  (RGB hoặc CMYK) trong mục Chanel.
 • Để cân chỉnh vùng sáng, di chuyển điểm điều chỉnh ở góc trên.
 • Để cân chỉnh vùng tối, di chuyển điểm điều chỉnh ở góc dưới.
 • Để cân chỉnh vùng trung tính, di chuyển điểm điều chỉnh ở giữa.
 • Có thể tạo thêm nhiều điểm điều chỉnh bằng cách click vào vị trí bất kì trên thanh điều chỉnh. Hoặc chọn công cụ ngón tay rồi rê chuột click vào hình.

– Sử dụng Curves để cân chỉnh màu sắc

 • Click chọn Curves… từ adjustment layer trong bảng Layer Panel hoặc vào menu Image > Adjustment > Curves
 • Chọn kênh muốn hiệu chỉnh trong mục Channel.
Sử dụng Curves để cân chỉnh màu sắc
Sử dụng Curves để cân chỉnh màu sắc

3. Một số lưu ý cho Levels và Curves

 • Có thể sử dụng công cụ Eyedropper click vào đúng điểm tối nhất, sáng nhất hoặc  trung tính trong hình để tự động cân chỉnh màu sắc, ánh sáng.
 • Để xác định vùng sáng hoặc vùng tối trên hình, giữ Alt trong khi kéo hiệu chỉnh điểm điều chỉnh vùng sáng và vùng tối
 • Với thanh điều chỉnh của Curves, có thể add có thể add tối đa 16 điểm điều chỉnh, mang lại kết quả chi tiết và cụ thể hơn Levels.
 • Levels hoạt động trên nguyên tắc điều chỉnh vùng, cho kết quả tổng thể hơn, còn Curves hoạt động trên nguyên tắc điều chỉnh điểm
 • Khi chỉnh sửa trong Photoshop, nên chỉnh Levels hoặc Curves trước khi cân chỉnh bất cứ một lệnh hiệu chỉnh màu sắc nào

Trên đây là chức năng cơ bản của lệnh hiệu chỉnh Levels và Curves trong nhóm Adjusment layer. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

>>>> Tìm hiểu thêm: Lệnh hiệu chỉnh Posterize, Threshold, Shadows Highlights, Desaturate, Match Color, Repalce Color, QualizeBài viết liên quan