Lệnh hiệu chỉnh Posterize, Threshold, Shadows Highlights, Desaturate, Match Color, Repalce Color, Qualize

Lệnh hiệu chỉnh Posterize, Threshold, Shadows Highlights, Desaturate, Match Color, Repalce Color, Qualize

PA Marketing xin giới thiệu với các bạn chức năng của lệnh hiệu chỉnh Posterize, Threshold, Shadows/Highlights, Desaturate, Match Color, Repalce Color, Qualize trong nhóm adjusment layer của phần mềm photoshop.

Posterize

Posterize
Posterize

Dùng để xác định những vùng có giá trị âm hoặc những vùng có chứa những vùng sáng của ảnh, sau đó sẽ gộp những vùng có điểm ảnh tương đồng lại tạo thành những mảng màu.

Vào menu Image > Adjustments > Posterize… hoặc chọn Posterize… từ Adjustment Layer trong bảng Layers panel.

Điều chỉnh levels để có kết quả mong muốn.

Threshold

Dùng để chuyển hình ảnh thành trắng đen với độ tương phản cao

Vào menu Image > Adjustments > Threshold… hoặc chọn Threshold… từ Adjustments Layers trong bảng Layers Panel.

Khi hiệu chỉnh thông số Threshold level, những vùng sáng hơn thông số Threshold level sẽ được chuyển thành  màu trắng, những vùng tối hơn sẽ chuyển thành màu đen.

Shadows/Highlights

Giúp cân chỉnh những tấm hình quá sáng hoặc quá tối, nó hoạt động theo cơ chế chuyển những điểm ảnh quá sáng hoặc quá tối về gần bằng với những điểm ảnh sáng hoặc tối trong hình.

Shadows: Thanh trượt Amount cho phép chúng ta làm những vùng tối của hình ảnh sáng hơn. Thông số cang cao cang làm vùng tối sáng hơn.

Highlights: Thanh trượt Amount cho phép chúng ta làm những vùng sáng của hình ảnh tối hơn.

Khi chọn Shadows More Options, chúng ta thêm những tùy chọn sau:

Shadows/Highlights:

– Tone: Điều chỉnh mật độ điểm ảnh của vùng sáng và vùng tối sao cho hài hòa.

– Radius: Điều chỉnh kích thước của mỗi điểm ảnh cận kề.

Adjustments:

– Color Correction: điều chỉnh độ bão hòa màu của những vùng hình ảnh bị dư màu.

– Brightness: Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh grayscale.

– Midtone Contrast: Điều chỉnh mức độ tương phản của những điểm ảnh trung tính trong hình.

– Black Clip: xác định độ tối của những điểm ảnh tối.

– White Clip: xác định độ sáng của những điểm ảnh sáng.

Desaturate

Chuyển hình ảnh có màu thành hình ảnh grayscale (trắng đen). Mức độ sáng của mỗi điểm ảnh ngang gần nhau. Kết quả cho ra hình ảnh tương đương với kết quả khi giảm thanh Saturation của Hue/Saturation xuống -100.

Match Color

Match Color
Match Color

Match Color cho phép ta sử dụng màu sắc của một hình ảnh (hình A-có thể là file hoặc layer) để áp lên một hình ảnh khác (hình B)

Để match color 2 hình ảnh, đầu tiên ta phải mở 2 hình ảnh ra. Chọn hình B, vào menu Image > Adjustments > Match Color…

– Destination Image: muc j này hiển thị tên của hình ảnh B, là hình ảnh mình đang muốn chỉnh sửa.

– Image Options: cho ta điều chỉnh mức độ của hình A (hình gốc) áp lên cho hình B.

– Luminance: điều chỉnh độ sáng của hình.

– Color Intensity: hoạt động giống Saturation trong Hue/Saturation, giúp tăng, giảm độ bão hòa màu.

– Fade: điều chỉnh mức độ của hiệu ứng áp lên hình ảnh.

– Neutralize: loại bỏ những lớp màu thừa từ hình ảnh.

– Image Statistics: có 2 tùy chọn:

+ Use Selection in Source to Calculate Colors: sử dụng màu sắc từ vùng chọn của hình gốc trong khi hòa trộn màu sắc lên hiện tại

+ Use Selection in Source to Calculate Adjustment: sử dụng màu sắc từ một vùng chọn cảu hình hiện tại trong khi tìm những màu để hòa trộn.

– Source: xác định hình ảnh thứ 2 để sử dụng là hình nguồn.

– Layer: xác định layer của hình nguồn để nếu file nguồn sử dụng nhiều layers.

Repalce Color

Repalce Color cho phép ta tạo ra một vùng những màu đặc biệt và thay thế chúng bởi những màu khác. Các bạn có thể sử dụng bảng Color Picker để chọn và thay thế màu.

Repalce Color cũng cung cấp cho ta 3 loại để hiệu chỉnh là Hue, Saturation và Lightness. Hue cho ta xác định màu để thay, Saturation điều chỉnh độ sáng của màu, giống bảng Hue/Saturation.

Equalize

Equalize giúp cân bằng tương phản của những điểm ảnh tương tự. Nó rất hữu ích trong việc tìm lại những điểm ảnh bị mất, hoặc để tạo ra nhiều hiệu ứng đặc biệt khác. Thông số ánh sáng của những điểm ảnh trên hình thì được phân phối một cách chính xác hơn cho toàn bộ tấm ảnh với các mức độ từ trắng sang đen.

Để sử dụng Equalize, bạn cần mở hình ảnh ra, có thể tạo vùng chọn cho một vùng hình ảnh muốn cân bằng, hoặc giữ nguyên cả tấm hình để cân bằng ánh sáng lại. Vào menu Image > Adjustments > Equalize.

chức năng của lệnh hiệu chỉnh Posterize, Threshold, Shadows/Highlights, Desaturate, Match Color, Repalce Color, Qualize trong nhóm adjusment layer. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

>>>Tìm hiểu thêm các lệnh khác trong Photoshop: Lệnh hiệu chỉnh Levels và Curves trong nhóm Adjusment layer trong PhotoshopBài viết liên quan