Phân tích giá trị của khách hàng: Chìa khóa để giành ưu thế cạnh tranh

Phân tích giá trị của khách hàng: Chìa khóa để giành ưu thế cạnh tranh của mọi doanh nghiệp. Bí quyết thành công của mọi ngành nghề kinh doanh kể cả Marketing. Khi tìm kiếm ưu thế cạnh tranh. Một trong những bước quan trọng nhất là: Tiến hành phân tích giá trị của khách hàng.
Mục đích của việc phân tích giá trị của khách hàng là xác định những lợi ích mà khách hàng trên khúc thị trường mục tiêu mong muốn và xem họ nhận thức như thế nào về giá trị tương đối của hàng hóa do những người cung ứng cạnh tranh cung cấp.

5 bước phân tích giá trị của khách hàng:

5 bước phân tích giá trị của khách hàng

Phân tích giá trị của khách hàng

1.Phát hiện những tính năng chủ yếu mà khách hàng coi trọng.

 • Đề nghị khách hàng cho biết: Họ tìm kiếm những chức năng và mức công năng nào khi lựa chọn sản phẩm và người bán.
 • Những khách hàng khác nhau sẽ nhắc đến những tính năng/ lợi ích khác nhau.
 • Nếu bản liệt kê quá dài, người nghiên cứu có thể loại bớt những tính năng không cần thiết.

2. Đánh giá định lượng tầm quan trọng của các tính năng khác nhau.

 • Đề nghị khách hàng cho biết: Cách đánh giá hay xếp hạng tầm quan trọng của những tính năng khác nhau.
 • Nếu ý kiến của khách hàng khác nhau quá nhiều. Chỉ cần phân chia họ thành những nhóm khách hàng khác nhau.

3. Đánh giá thành tích của công ty và đối thủ cạnh tranh về: Giá trị của khách hàng khác nhau theo tầm quan trọng được họ xếp hạng.

 • Đề nghị khách hàng cho biết: Họ thấy đâu là thành tích của công ty và của từng đối thủ cạnh tranh về từng tính năng.
 • Trong trường hợp lý tưởng; Thành tích của công ty phải được đánh giá cao về những tính năng mà khách hàng ít coi trọng nhất.

4. Nghiên cứu xem: Khách hàng của một nhóm cụ thể đánh giá như thế nào thành tích của công ty so với một đối thủ cạnh tranh chủ yếu nhất định theo từng tính chất.

Chìa khóa để giành ưu thế cạnh tranh là lấy từng nhóm khách hàng. Rồi nghiên cứu xem. Nếu, hàng hóa của công ty được so sánh với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh đó; Về tất cả những tính chất quan trọng thì:

 • Công ty có thể tính giá cao hơn.
 • Sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
 • Hay có thể tính bằng giá và giành được thị phần lớn hơn.

5. Theo dõi giá trị của khách hàng theo thời gian.

 • Mặc dù giá trị của khách hàng khá ổn định trong những khoảng thời gian ngắn. Chắc chắn nó sẽ thay đổi khi: Công nghệ và tính chất đặc trưng thay đổi.
 • Khi khách hàng gặp những môi trường kinh tế khác. Công ty phải định kỳ nghiên cứu lại các giá trị khách hàng. Và vị thế của các đối thủ cạnh tranh nếu muốn có hiệu quả chiến lược.

Nguồn: “Quản trị Marketing”- Philip Kotler.

Tìm hiểu thêm các bài viết khác về mạng xã hội Instagram TẠI ĐÂY!!!

Đọc thêm bài viết: Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để Tấn công và Né tránh


Bài viết liên quan