Xem và đánh giá hiệu quả các quảng cáo trên Instagram?

Xem và đánh giá hiệu quả các quảng cáo trên Instagram?

Xem và đánh giá hiệu quả các quảng cáo trên Instagram?
Nếu bạn đã tạo quảng cáo và chọn Instagram là một trong các vị trí quảng cáo của mình. Quảng cáo sẽ đủ điều kiện để chạy trên Instagram. Bạn có thể theo dõi số liệu quảng cáo liên quan trực tiếp đến quảng cáo trên Instagram bằng Trình quản lý quảng cáo:
Để xem số liệu quảng cáo liên quan đến Instagram các bạn làm theo các bước sau:

1. Đi tới trình quản lý quảng cáo.

2. Nhấp vào tên chiến dịch có chứa quảng cáo mà bạn muốn xem số liệu quảng cáo.

3. Vị trí quảng cáo:

Bạn hiện ở chế độ nhóm quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy phần ở trên cùng có bao gồm: Dữ liệu, Hiệu quả, Đối tượng và Vị trí quảng cáo. Nhấp vào Vị trí quảng cáo. Nếu bạn đã chọn Instagram là một trong các vị trí quảng cáo của mình, bạn sẽ nhìn thấy vị trí này trong danh sách.

Vị trí quảng cáo
Vị trí quảng cáo.

4. Tùy vào mục tiêu:

Bạn sẽ nhìn thấy các kết quả khác nhau có sẵn. Ví dụ: nếu bạn đã tạo quảng cáo tương tác với bài viết trên trang, bạn sẽ nhìn thấy số lượng tương tác với bài viết mà quảng cáo trên Instagram đã nhận được cũng như tổng số người tiếp cận. Bạn cũng có thể xem Số tiền đã chi tiêu và Chi phí trên mỗi kết quả để nắm rõ ngân sách đang được phân bổ như thế nào.
Bạn có thể xem thêm số liệu liên quan đến Instagram từ bảng ở dưới cùng của cùng trang.

5. Xem vị trí hiển thị:

Trong bảng ở cuối trang, nhấp vào Bảng phân tích và chọn Vị trí quảng cáo từ danh sách. Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy mục có tên là Instagram trên thiết bị di động.

6. Các chỉ số báo cáo của Facebook:

Để xem số liệu cụ thể liên quan đến Instagram, hãy nhìn vào số liệu được liệt kê cạnh Instagram trên thiết bị di động.

Các chỉ số báo cáo của Facebook
Các chỉ số báo cáo của Facebook

Nếu bạn muốn xem thêm kết quả liên quan trực tiếp đến Instagram, hãy nhấp vào menu, thả xuống Cột. Bạn có thể chọn thêm cột từ danh sách hoặc nhấp vào Tùy chỉnh cột để thêm các số liệu quảng cáo khác vào bảng.

Các chỉ số báo cáo của Facebook
Tùy chọn nâng cao trong báo cáo quảng cáo.

Từ những số liệu mà Facebook cung cấp, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Instagram. Chúng ta có thể đánh giá theo các tiêu chí như: giá thầu, số lượng comment, chi phí đơn hàng….
Hi vọng những chia sẻ trên thực sự hữu ích đối với các bạn!

Xem thêm: Làm cách nào để xóa tài khoản Instagram?Bài viết liên quan